Община Костенец кандидатства по проекти за енергийна ефективност в сградите на две училища и възстановяване на детска площадка

На 24.02.2023 г. община Костенец подаде документи за кандидатстване по проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на ОУ „Константин Костенечки“, с. Костенец и ОУ „Христо Смирненски“, гр. Момин проход, целящи подобряване на енергийната ефективност и изграждане на инсталация от възобновяеми енергийни източници.
Предвидените дейности за обект „Внедряване на мерки за енергийната ефективност в сградата на ОУ „Константин Костенечки“, с. Костенец” са частична подмяна на компрометирана дограма, подмяна на осветителните тела с енерго – икономични, както и монтаж на 52 броя климатици в помещенията на училището. Климатиците ще бъдат захранвани от фотоволтаични панели – 108 бр. с мощност 59,940 kWp, ситуирани на покрива на сградата на бившата столова, намираща се в имота на училището
Мерки, предвидени за изпълнение в обект „Внедряване на мерки за енергийната ефективност в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ град Момин проход, община Костенец“, са подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоефективни такива, подменяне частично дограмата с енергоефективни стъклопакети и PVC дограма – в коридорите на училището ще се монтират вътрешни врати. Ще бъдат монтирани 27 броя климатика в сградата на училището, захранвани от фотоволтаична инсталация с мощност 49,950 kWp, разположена на покрива на училището.
На същата дата (24.02.2023 г.) бе входиран и проект за възстановяване на детска площадка, намираща се на ул. „Цар Калоян“ и ул. „Цариградско шосе“ в гр. Костенец. Предвидените дейности по проекта са почистване на терена, засаждане на дръвчета, част от терена ще бъде затревен, поставяне на нова метална ограда, монтиране на комбинирано детско съоръжение и демонтаж на съществуващите амортизирани съоръжения, както и поставяне на пейка и кошчета за отпадъци.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here