„Голф Окол“ захапва още земи край яз. „Искър“, ОбС Самоков решава ще се добавят ли 2942 кв. м към комплекса

Комплексът „Голф Окол“, който се строи в момента край яз. „Искър“, ще се разширява още. По данни на инвеститора „Маркан“ в момента проектът е заел площ от 3000 дка. Отправено е обаче искане към кмета на Самоков за добавянето на нови територии. Георгиев е входирал докладна в Общински съвет, с което предлага за одобрение допълването на програмата за разпореждане и управление с имоти общинска- частна собственост и прекратяване на съсобственост. Става ясно, че от „Голф Окол“ са отправили искането си на 14 март. Кметът ще чака разрешение от съветниците да се прекрати съсобствеността на три парчета земя с площ съответно 674 кв.м.,  627 кв.м.  и третото от 1641 кв.м.

С друга докладна се иска одобрението за ПУП за трасе за довеждащ водопровод от съществуваща облекчителна шахта „Желепска китка“ до регулацията на с. Горни Окол в землището на с.Горни Окол. Заявлението с искането е входирано на 6 февруари от „Голф Окол“ ЕАД с пълномощник Атанас Атанасов.

Първата копка на проекта беше направена през лятото на 2020 г.

Според плана, край язовира на 650 дка ще има голф игрище, зелените площи в комплекса ще са 230 дка, на 20 дка ще има животновъдно стопанство и зеленчукова градина и конна база, на 30 дка офисни зони, фермерски пазар, ресторанти, медицински център. Хотелът, който се строи пък ще се върти от световната верига Accor. Инвестицията се оценява на 300 млн. евро.

Жители на селото се събраха на протест през януари, организираха и подписка.

Припомняме, че държавата отпусна пари, за да се прави път и улица към комплекса, заложената сума за това е 2 339 811 лв. Трябва да се изгради пътна връзка от съществуващия път между селата Горни и Долни Окол и улица от село Горни Окол. Строителството стартира през 2020 г., а амбицията е всичко да е готово през тази. Вдигането на комплекса обаче породи напрежение в Горни Окол. Жители на селото се оплакаха, че имотите им са били продадени на инвеститора за жълти стотинки или в замяна на земи край язовира са получили терени по деретата. Освен това в селото се жалят, че тежката техника на фирмата строител е нанесла щети на инфраструктурата, имало и замътняване на водата. Потърсихме за коментар фирма „Маркан“, но те отказаха да отговорят на въпросите.

Така трябва да изглежда комплексът.Вижте видеоканала ни:


2 COMMENTS

  1. От КК е видно, че заедно с Разширението на с.Горни Окол, където бяха обезщетени поне част от собствениците, чиито земед. земи бяха принудително одържавени и продадени на Маркан по 1 лев за кв.м, общата площ на цялата урбанизация, е към 4800 дка, т.е. близо 480 пъти над минимума от 10 дка, според т.14 от приложение 1 на ЗООС, до които 10 дка се строи без ОВОС. Но при 4800 дка ОВОС е задължителна и то не от РИОСВ-София, а от министъра. ОВОС-а включва и задължителни публични обсъждания във всяко населено място от 200-те, засегнати от инвест. предложение/ИП/, вкл. и във всички райони на София, където ОВОС-а -НЯМА ДА МИНЕ. В смисъл, че ще бъде обжалван пред съда до дупка. Както няма да мине и липсата на оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони, в случая- това са водайните зони на яз.Искър, а между другото- ООД-то прави сметка да засере и двата Окола и София, като пусне лайняната река по вадичката от Горни Окол през Долни точно към водонапорната кула на язовира, точно от която почват водопроводните тръби за София и още 200 селища…Така, че софиянци ще пият на корем урина, зарази и химикали, а ще ядат- лайна- дар от ООД Голф Парк Окол. Всичко в името на човека!Това самоковец не може да го измисли, нито софиянец! Да ликвидираш столицата и 3-4 млн. население за някакви стотина млн. -не може да го направи всеки! Защото в София идват на работа над 1млн. приходящи ежедневно, а заедно с Перник, Банкя и 200 други села и вилни зони- това е повече от половин България! Интересно защо нито една партия не каза нито дума по въпроса в предизборните дебати, даже и Сашо Апашо…Издадените частични решения от РИОСВ-София -Да не се извършват екооценка и ОВОс, както и разрешителните за водовземане- са престъпни и нищожни! Те заобикалят ЗООС, което обуславя тяхната нищожност, липсва несъответствие на фактическите констатации с правните изводи в тези административни актове, което е нарушение на формата на адм. актове, регламентирана в чл. 59, ал.2, т.4 от АПК и обуславя нищожност, а също- нарушаване на морала и добрите нрави, изведени в императивни правни норми в АПК и ГПК- за истинност, законност, служебно начало, съразмерност и т.н.- също обуславящи нищожност, както впрочем и пълната липса на каквито и да било материални предпоставки за издаването на тези адм. актове от РИОСВ- София и БДДР-Плевен! Вече поискахме от ДАНС да проучи материалното състояние на замесените лица, имоти, сметки- и на близките им- у нас и в чужбина. СРС-означава и тайни обиски и поставяне на белези, маркиране, следене по всички способи и т.н. Някои може и да се разкайват…

  2. Горе- да се чете- липсва съответствие между фактическите констатации в адм. актове, издадени от РИОСВ-София и БДДР-Плевен и правните изводи в тези адм. актове! Например- казва се, че не е необходимо да се извършва ОВОС, защото площта на ИП ббиа под 10 дка. Но тя е 4800 дка, следователно правният извод, че законът не е нарушен, не съответства на фактическата констатация за това, че ИП всъщност е за 4800 дка, а не под 10 дка. И т.н.Някои хора вероятно са взели по милион и повече…Предполагам, че ще има уволнения и съд…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here