8 700 000 лв. са предвидени приходи- разходи за чистотата през 2023 година в община Кюстендил

ОП „Чистота“ разкрива 36 нови щатни бройки, което ще доведе до оптимизация на работните процеси и експертността за извършване на необходимите дейности

8 700 000 лв. са предвидени приходи- разходи за чистотата през 2023-та година в община Кюстендил. 1 412 856 лв. от тях са за почистване на уличните платна, площади, алеи и паркове, а 6 674 373 лв. за събиране на битовите отпадъци и транспортиране до депата.
Директорът на ОП „Чистота“ Валентин Смоков е внесъл за разглеждане в ОбС-Кюстендил, докладна записка за оптимизиране работата на предприятието, във връзка със закупуването на нова техника, с цел подобряване качеството по сметосъбирането и сметоизвозването, според внесена докладна записка за разглеждане на сесията на ОбС на 30 март.
Направено е предложение за увеличаване щатната численост на персонала с 36 човека в т. ч. един организатор по чистотата, шофьори на специални товарни автомобили-7 броя, машинисти на пътно-строителни машини 5 броя, събирачи на смет-8 броя и метачи на улици-15 броя.
Увеличената щатна численост ще бъде финансово осигурена със средства от бюджета на Община Кюстендил. Увеличения броя на числеността на щатния персонал ще доведе до оптимизация на работните процеси, квалификацията и експертността за извършване на необходимите дейности.
Предстои съветниците за приемат план-сметка за разходите на ОП „Чистота“ през 2023г., която включва и разходи за закупуване на съдове, съхраняване на битови отпадъци и тяхното транспортиране до депата.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here