Кметът на Самоков с 29 бона представителни, с 488 250 лв. подпират културния календар, капиталовите разходи 2,1 млн.

През лятото Георгиев посрещна царствено Радев в Боровец по време на Джаз фестивала в курорта.

29 000 лв. за представителни разходи на кмета Владимир Георгиев предвижда проектобюджетът на община Самоков за тази година, който трябва да бъде одобрен от общинските съветници. Финансовата рамка е в общ размер на 82 656 131 лв., а предвидените целеви капиталови разходи са едва 2,1 млн. лв. През миналата година сумата беше близо 16 млн. лв. Все пак остана надеждата, че извън целевите пари след  гласуването на държавния бюджет средствата ще бъдат повишени.

Мая Христева

Разходите за представителни цели за кметове на населени места и кметски наместници са 13 000 лв., а парите за празници в селата 40 000 лв. Представителните за председателя на ОбС Мая Христева са 12 000 лв. Субсидиите за читалищата са 671 510 лв., за спортните клубове и организиране на спортни състезания– 320 000 лв., за събития от културния календар на общината са заделени 488 250 лв.

През миналата седмица представителите на читалищата по селата бяха събрани в общината, стана ясно, че те ще получат аудио и видео техника, мебели и климатици, закупени от общината по проект.

Най- скъпото културно събитие ще е Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ – 100 000лв., до 35 000 лв. ще излезе масрафът по празника на Самоков, за издателска дейност ще име фонд от 25 000 лв., по 15 000 лв. ще са „Завръщане в Самоков“ и Международен фолклорен фестивал „Чушка пръжка“. За празника на „Цали Мали Град“ сумата е 13 000 лв. Честването на 3 март в Самоков е излязло 13 800лв., а за честване на годишнината от битката при Булаир- 13 000 лв. За посрещане на Коледа и Нова година -8000лв.

Тази година честването на годишнината от битката при Булаир беше пищно, гостува вицепрезидентът Йотова, имаше военен парад, а деца бяха включени да веят знамена.

Разходите за възнаграждения и осигуровки на треньорите от 16-е спортни клуба са 259 296 лв. Парите за зимни спортове са 6 708лв. За баскетболния клуб годишната субсидия е 61 968лв, за клуба по борба 27 432лв., за Сдружение „ФК Рилски спортист 2011” субсидията е 27 432лв. Определен е и награден фонд за различните спортни състезания. За баскетболния клуб сумата е 20 000лв, за спортен клуб по борба- 11 000лв. , за Моторен Клуб-13 000лв. , за купа „Самоков „по ски бягане“ 2500лв. , за купа „Самоков” по ски скок -900 лв., за купа ”Чамкория” 2500 лв.

Разходите за заплати и осигуровки на общинска администрация, която е 66 щатни бройки, възлизат на 2 219 300 лв., за отбранително – мобилизационна подготовка ще се харчат 103 913лв., за здравен кабинет в детски градини и училища 317 368лв., за здравни кабинети в яслени групи -126 042лв. Заплатите на служителите в Центъра за настаняване от семеен тип ще са 232 130лв., в Дома за стари хора-Самоков-1 296 404 лв., а в Дома за стари хора в Ковачевци-308 096лв и др.

От общинските дружества най- скъпо излиза издръжката на общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване“ – 1 700 902лв. За осветление на улици и площади се плащат 91 528лв., за озеленяване 256 481лв., за „чистота” – 585 927лв. Разходите за общинско лесничейство са 1 057 492лв., за „ Регионален център за управление на отпадъци” -770 820лв., За ОП „Маркетинг, туризъм и туристическа дейност“, на което по традиция в края на годината общината отпуска заем, 768 000лв. и , Детско, ученическо и обществено хранене -503 671лв. Заплатите на общинските съветници възлизат на 118 267лв.

А иначе по бюджета се очакват приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 37 128 894 лв., от тях обща субсидията от държавата 28 859 707 лв., собствени приходи 83 500 лв. и преходен остатък от 2022г е в размер на 8 210 668лв. Сумата от остатъка доста учуди съветници, които коментираха, че ще поискат кметът да обясни по кое перо от миналогодишния бюджет не са били похарчени тези средства. Приходи за местни дейности за тази година са 45 527 237 лв. – от тях от данъци се очаква в хазната да влязат 5 790 000лв., а неданъчните постъпления да са 14 083 947лв., трансферите за местни дейности са в размер на 4 208 900 лв. Очакваният от държавата трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 272 700лв. Целевата субсидия за капиталови разходи в месни дейности 2 109 100лв.

Предлага се максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година да бъде 22 467 839 лв. А размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023г са в размер на 725 000лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here