Дупница с финансов разчет от 31 млн. за 2023 г., капиталовите разходи 3,9 млн., в хазната чакат 10,8 млн. от данъци и такси 

ВиК Дупница

С финансова рамка в размер на 31 161 776 лв. планират да оперират в община Дупница през 2023 .г До приемането на държавен бюджет ще се работи с финансов разчет, който идната седмица общинските съветници ще трябва да обсъдят. Предвидените капиталови разходи за тази година са 3 947 280 лв., от тях 1 555 000 лв. са целева субсидия и 2 392 280 от собствени приходи. Очакванията са общата субсидия за делегираните държавни дейности да бъде 29 615 391 лв., към тях се прибавя и преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 546 385 лв. Според разчета в общинската каса от  местни дейности трябва да постъпят 17 030 517 лв. От тях от данъчни, неданъчни, такси, глоби и други постъпленията са 10 842 500 лв., а трансферите от централния бюджет и сметки за трансферите от ЕС е в размер на 6 292 317 лв. За финансиране на текущи разходи по обекти са предвидени 771 000 лв. Чакат се повече средства от държавната хазна за възнаграждения за 2023 г. за делегираните от държавата дейности с оглед ръста на минималната работа заплата. За заплати за местни дейности са пресметнати средства до 3 500 000 лв. Предварителният годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз за 2023 г. е в общ размер на 16 971 726 лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here