Община Благоевград по-близо до изграждане на Индустриална зона „Зелен дол“! ОбС прие изменението на Общия устройствен план, предложено от кметa Ил. Стоянов

По предложение на кмета на Благоевград Илко Стоянов общинските съветници приеха изменението на Общия устройствен план за Индустриална зона „Зелен дол“. Точката бе разгледана по време на извънредно заседание на ОбС.
След взетото решение предстои изработване на ПУП, който ще детайлизира инфраструктурата и ще даде още по-ясни очертания на парцелите и имотите, предвидени в производствения парк.
Той ще бъде изграден по специфични правила и норми с повишени критерии за зелени системи, възможности за възобновяема енергия и нулеви въглеродни емисии.
Бъдещата Индустриална зона, която ще бъде разположена в непосредствена близост до АМ „Струма“, ще се реализира на два етапа. Планираната първата част от нея ще бъде разположена на около 650 дка, а целта на общинското ръководство е след това теренът да бъде разширен до 1100 дка.
С изграждането на Индустриална зона „Зелен дол“ Благоевград ще се превърне в потенциален център за привличане на български и чуждестранни инвеститори.
Индустриалната зона е заложена в План за интегрирано развитие на община Благоевград (ПИРО) , което да дава възможност за финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here