Бюджет от 13,5 млн. лв. гласят в община Бобов дол за 2023 г., капиталовите разходи са 1 017 800 лв. 

Проект за бюджет в размер на 13 530 549 лв. предлага за одобрение от съветниците кметът на община Бобов дол Елза Величкова. Поради липсата на държавен бюджет в момента на дневен ред е само обсъждането на план за приходите и разчет за разходите. Според направените до момента сметки планираните приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 310 688лв., общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 5 728 669лв., общината разполага и с преходен остатък от 2022 година от делегирани от държавата дейности в размер на 582 019 лв.
Приходите от местни дейности са 7 219 861 лв., от тях се очаква 939 000лв. да влязат в касата от платени данъци. Неданъчни приходи за тази година са изчислени на 2 640 759лв. Очакват се трансфери за местни дейности от 1 917 300 лв., от тях изравнителната субсидия е 745 800 лв., а трансферът за зимно поддържане и снегопочистване 153 700 лв. Заложената целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности е 1 017 800 лв.
От разчета става ясно, че общината има да покрива временен безлихвен заем от 200 000 лв. за финансиране на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, свързани с „Патронажна грижа +“ и „Грижа в дома в Община Бобов дол”.

И през тази година Общинският съвет ще разполага с бюджет от 15 000 лв. за изплащане на обезщетения и помощи. 30 000 лв. е размерът на фонда, от който общината ще плащат пари на семействата за раждане на бебе. Предвидено е от общинската хазна под формата на субсидия към „Медицински център І” да се изпишат 65 000 лв. 14 000 лв. пък ще са за ОФК „Миньор -2019”, 4000 лв. за клуб по бокс „„Роки“ и 7000 лв. за клуб по борба и джудо „Херкулес“. За провеждането на културни празници ще има 50 000лв. Според бюджета кметът ще има на разположение 6 335лв. за представителни разходи, а председателят на Общински съвет 3 168лв. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата са 150 722 лв., а разходите за осъществяване на функциите на органите на изпълнителната власт на кметовете на кметства и кметските наместници в общ размер на 1 600 лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here