Нови аудио и видео техника, компютри, климатици и обзавеждане за читалищата в Самоковско

През миналата седмица представителите на читалищата по селата бяха събрани в общината, стана ясно, че те ще получат аудио и видео техника, мебели и климатици, закупени от общината по проект.

Читалищата в община Самоков получиха озвучителна техника, компютри и офис оборудване по проекти, одобрени и финансирани по мерки чрез Стратегията на МИГ – Самоков. Придобивките са закупени чрез финансиране по Местната инициативна група и Местната инициативна рибарска група. 17 читалища са получили различно оборудване и техника по мярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Така културните институции в селата Алино, Доспей, Драгушиново, Ново село, Маджаре, Рельово, Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Райово, Клисура, Марица, Радуил, Продановци, Говедарци, Бели Искър, Мала църква и читалище „Любословие” – Самоков ще разпределят 15 озвучителните системи, които включват колони, миксери и микрофони.

Те ще бъдат използвани за читалищни мероприятия и изяви, което ще спести и от средствата за издръжката. За осигуряване на по-добри условия в салоните на читалищата в селата са закупени 11 инвенторни климатици и 11 колонни климатици. По този начин в зимните месеци, при различни изяви, ще бъде по-топло и уютно. За обезпечаване работата по подготовка на читалищна документация, регистри и др., чрез проектите са осигурени 15 настолни компютри и 11 лаптопи. По спечелените проекти част от читалищата получиха и мултимедийни проектори с екрани. Така те ще могат да оформят посетителски центрове, както и да подпомогнат дейността на самодейците.

По проекта е закупено и доставено офис оборудване, което включва посетителски столове, маси, бюра, офис столове и стелажи за библиотеките. С тях ще се осигурят по-добри условия за местните читалищни дейци да развиват дейността на читалището и да разнообразяват културния и социалния живот в малките населени места.

Ежегодно Община Самоков разпределя субсидия между всички 26 читалища, в зависимост от субсидираните бройки, с което се осигурява издръжката и финансирането на културните им календари. През тази година ще се реализират още няколко инфраструктурни проекти по Стратегията на МИГ – Самоков. В Говедарци ще бъде направен Туристически информационен център в къщата на Мара Малеева, като се направи ремонт и ще се постави ново обзавеждане. В Доспей ще се изгради Културен дом в сградата на бившата здравна служба.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here