Днес се проведе обучение за работа с Географска информационна система на служителите от техническия отдел към общинска администрация – Самоков

Днес се проведе обучение за работа с Географска информационна система на служителите от техническия отдел към общинска администрация – Самоков.
Експерти от компания, специализирана в областта на географските информационни технологии, представиха работата с ГИС ТОБЕЛ и възможностите, които предлага. Чрез програмата ще може да се съхранява цялата информация от общия устройствен план, регулационните плановете, инвестиционните планове и кадастралните карти. За всеки един обект може да се види цялата информация, както и да се актуализира. Промените могат да правят само оторизирани лица. Въвеждането и работата с географска информационна система дава възможност за по-оперативна работа на служителите, своевременна актуализация на настъпили промени и по-кратки срокове за техническите услуги.
В обучението се включиха ръководството и служители на отдел „Териоториално и селищно устройство”, отдел „Геодезия и кадастър” и общински съветници от комисията по ТСУ.
ГИС ще им предостави възможности за експедитивност на услугите, по-голяма коректност в данните и точност при издаването на скици, както и за всички услуги, свързани с териториaлното и селищно устройство. Системата има възможност за непрекъсната актуализация, с нови нормативни документи, като заповеди на кмета на общината или съдебни разпореждания.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here