Твоите действия могат да те победят, но могат и да ти донесат победа!

Втора стъпка: Направи го
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, но няма съответните дела?… Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела… Ти виждаш, че вярата му (Авраамовата) действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата му.
Яков 2:14,18,22 (според Уеймаут)
Втора стъпка: Направи го. Нищо нямаше да ползва тази жена с кръвотечението, ако тя беше казала: „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея“ – и не беше постъпила според думите си.
Бог ми каза във видение следното: „Твоите действия могат да те победят, но могат и да ти донесат победа. В зависимост от твоите дела ти или получаваш, или си възпрепятстван да получаваш“.
Това е важно. Прочети тези думи още веднъж.
Посланието на Яков е отправено към вярващи хора. Яков пише: „Каква полза, братя мои…“ Повечето хора смятат, че Яков пише тук относно спасението. Не, той пише до хората, които вече са спасени и подчертава, че вярата без съответстващите ù дела нищо не ползва. Голяма грешка е да се изповядва вяра в Божието Слово и същевременно тя да се зачерква чрез погрешни Деяния. Твоите дела трябва да съвпадат с думите ти, ако желаеш да получиш нещо от Бога. Тази жена каза: „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея“. Тя стори това и оздравя.
ИЗПОВЕД: Моите дела съответстват на Божието Слово. Моите дела ми носят победа. Чрез делата си аз получавам от Бога!
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here