Болни оздравяват само с 4 съвета: 1. Кажи го. 2. Направи го. 3. Получи го. 4. Разкажи за него.

Първа стъпка: Кажи го
Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, /на Исус/ ще оздравея. И на часа пресекна кръвотечението ù, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта… А Той ù рече: Дъщерю, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.
Марк 5:28,29,34
През 1953 г. по време на едно видение получих от Господ следното поучение за проповед: Каза ми да взема лист и молив и да запиша 1, 2, 3, 4. После ми обясни: „Ако някой спазва или следва тези четири принципа, тогава той непременно ще получи каквото и да поиска от Мен или от Бог Отец“.
Стъпките, принципите, които Исус ми даде, гласяха:
1. Кажи го. 2. Направи го. 3. Получи го. 4. Разкажи за него. Исус използва разказа за тази жена, която беше изцелена от кръвотечението, за да илюстрира тези четири стъпки.
Стъпка 1: Кажи го. Какво направи жената най-напред, за да бъде излекувана? „Тя си КАЗА…“ Исус ми сподели: „Положително или отрицателно – човек ще получи според това, което изговаря. Тази жена можеше да изповядва и негативни мисли. Например: „Няма смисъл. От толкова време вече страдам. И най-добрите лекари вдигнаха ръце от мен. Ще умра“. И тогава щеше да я постигне именно това. Но тя направи положителна изповед и беше излекувана“.
Това, което изговори жената, беше нейната изповед на вяра.
ИЗПОВЕД: Ще получа това, което изговарям. Ще говоря положително и ще получавам според изповедта си. Това, което изговарям, е моята изповед на вяра. И това, което изповядвам, ще ме направи здрав.
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here