За 399 892 евро Община Петрич реализира съвместен проект с Община Струмица

Димитър Бръчков
Проектът CB006.2.12.132 „Защита на местното население в общините Петрич и Струмица от природни и причинени от човека бедствия“ се изпълнява по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония.
Водещ партньор е Община Петрич, а общата стойност на проекта е 399 892, 92 евро.
Заложените дейности са:
доставка на оборудване за реакция при кризисни ситуации в гр. Петрич;
доставка на оборудване за реакция при кризисни ситуации в Струмица;
съвместно обучение на доброволци за реакция при кризисни ситуации;
обмяна на опит и добри практики между доброволчески формирования;
разработване и представяне на образователна книга.
Община Петрич разполага с 21 доброволци в Доброволно формирование – Петрич, които се нуждаят от специално обучение и екипировка.
За да осигури безопасен живот и опазване на околната среда на населението си, Община Петрич избра да достави подходящо оборудване за доброволците, борещи се с бедствия.
Ще бъде закупена модулна система за реакция при кризисни ситуации. Това ще бъде универсална система от едно превозно средство с висока проходимост и два отделни и независими модула – модул „Наводнение” и модул „Горски пожар”.
Модул „Наводнение” ще включва всички необходими видове и количества технически средства за провеждане на отводнителни и спасителни действия (електрогенератор, мобилна осветителна мачта, потопяема водна помпа, плаваща водна помпа, помпа за боклук, маркучи, гащеризони за водно спасяване, надуваеми лодка, плаващо въже, спасителни жилетки и др.).
Модул „Горски пожар” ще включва всички необходими видове и количества технически средства за провеждане на противопожарни действия на открити площи (система за гасене на ултрависоко налягане, преносима водна помпа, маркучи, накрайници, прожектори, пожарен бойник, водна раница, санитарно устройство и др.).Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here