Кметът Илко Стоянов направи първа копка за изграждане на физкултурен салон в двора на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, читатели: Няма да го направи!

Кметът на Благоевград Илко Стоянов изглежда потресаващо!
Кметът на община Благоевград и председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков присъстваха на церемония „Първа копка“ на обект „Изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него“, реализиран по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“.
Официалната церемония, с която се постави символично началото на строителните дейности, се проведе днес в двора на учебното заведение.
„За мен е удоволствие, че в такива нелеки времена имаме възможността да поставим начало на нещо, което предстои да бъде изградено и да остане за години напред. Нещо ново, което ще бъде от полза на младежите в това училище, защото наистина смисълът на живота е в това. Вярвам, че и фирмата изпълнител ще работи така, че наесен, когато стартира новата учебна година учениците тук да имат една нова и модерна сграда“, каза в част от приветствието си кметът Илко Стоянов.
В бъдещия физкултурен салон ще има възможност за игра на баскетбол, футбол на малки врати, тенис на маса, тенис на твърда настилка, волейбол и и др.
В проекта е заложена и отделна сграда, до самия салон, в която ще бъдат разположени помощни помещения. Сред тях 2 бр. съблекални (1 за момичета и 1 за момчета), отговарящи на всички европейски стандарти.
Отделно от това ще бъдат изградени помещение за хигиенно поддържане, помещение за преподаватели, помещение за съхранение на спортни уреди и инвентар, както и техническо помещение.
За по-голямо удобство на учениците и преподавателите ще има възможност достъпът до новата зала да се осъществява както от училищния двор, така и посредством топла връзка с училищната сграда.
Отслужен бе водосвет за здраве и безпроблемно протичане на дейностите по проекта.
„Специално благодаря кмета на община Благоевград г-н Илко Стоянов и на г-н Радослав Тасков, председател на Общински съвет, че след толкова много усилия най – сетне стана възможно изграждането на новата спортна зала. Тя ще бъде модерна, оборудвана, за да може учениците да спортуват активно.
Надявам се, че ще може да започнем новата учебна година с нов физкултурен салон“, заяви директорът на гимназията Светлана Солачка.
На събитието присъстваха: кметът на община Благоевград Илко Стоянов, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, заместник- кметът Мария Петрова,, директорът на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Светлана Солачка., както и бившият директор Марин Митов, Силвия Домозетска- директор “Култура, спорт и туризъм”, Симона Митова-директор “Образование”в община Благоевград, представители на фирмата – изпълнител, учители и ученици.
Спортната зала ще бъде построена в рамките на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, финансиран с Договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Читатели ни пишат: По- скоро няма да го направи, това е предизборен пиар, по- скоро кметът Илко Стоянов няма да го направи. Той вече не знае какво прави, изглежда потресаващо! Визията му е силно влошена! Снимките са на неговия пресцентър, състоящ се от много красавици, целящи да го крепят, но без успех!

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here