Кметът Димитър Бръчков изгражда „Пречиствателна станция“ край Първомай за близо 2 000 000 лв.

Изграждането на „Пречиствателна станция за отпадъчни води на село Първомай“ започва кметът на община Петрич Димитър Бръчков.
Община Петрич започва реализация на проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с.Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград – Етап 1”. Обектът е на стойност 1 892 651,62 с ДДС.
Средствата са безвъзмездна финансова помощ по Договор за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Избран е изпълнител след проведена обществена поръчка – фирма „ПроИнфра” ООД.
Първият етап, който се финансира от ПУДООС, включва освен изграждането на пречиствателната станция, така и:
 Изграждане на канализационна мрежа по ул.“Гоце Делчев“ – участък от ул.“Цар Самуил“ до ул.“Хоризонт“ и по ул.“Георги Измирлиев“- участък от ул.“Пирин“ до ул.“Хоризонт“. Предвижда се полагане на полипропиленови тръби с диаметри 315 и 400. Дължина на предвидената за изграждане по проекта канализационна мрежа – 497 м.
Външен довеждащ колектор с дължина 338 м., като същия ще поеме отпадъчните води от вътрешната канализация, ще ги отведе до предвидена ПСОВ и след което ще отведе пречистените води в р. Струмешница. Предвижда се и дъждопреливник, който да поеме дъждовни води.
 Изграждане на външен водопровод до ПСОВ – дължина 561 м.
Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде изградена в местността Чалтията, землище на с.Първомай. Имотът е с площ 1688 кв.м. Отпадъчните води се предвижда да преминат през механично и биологично пречистване преди да бъдат заустени в р. Струмешница.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here