При трудности и проблеми научете думите: Ще мина през или над вас, защото Този, Който живее в мен е по-велик!

Люба Вучова: Ако не мина над вас, ще ви заобиколя. Ако не ви заобиколя, ще мина под вас, ако не мина под вас, трябва да мина през вас, защото Този, Който живее в мен е по-велик. И докато се усмихвах проблемите ме напускаха!
Побеждаваща вяра
Защото всичко, което е родено от Бога побеждава света, и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.
I Йоан 5:4
Може да живея в този свят, но не съм от този свят. Аз принадлежа на Бога. Аз съм Божий. Моето гражданство е на небето. Дори да съм в света, в мен живее По-великият: „…защото по-велик е Онзи, Който е във вас, от онзи, който е в света: (1. Йоан 4:4).
Кой е в света ? Дяволът. В II Коринтяни 4:4 той е наречен княза на този свят.
Кое е в света? Грехът. Но Онзи, Който живее в мен е по-велик от греха. И Този, Могъщият, победи греха.
Какво има още в този свят? Болести. Те обаче не идват от небето. Там няма болести. Болестите са от света. Великият в мен е Изцелител.
Какво още има в този свят? Проблеми, сложни обстоятелства, невъзможни изпълнения. „Винаги, когато съм бил изправен пред подобни трудности, съм се замислял кой живее в мен и какво казва Библията за това. Не е било необходимо дори да се моля. Аз поглеждах обстоятелствата директно в лицето, усмихвах се и казвах: Ако не мина над вас, ще ви заобиколя. Ако не ви заобиколя, ще мина под вас, ако не мина под вас, трябва да мина през вас, защото Този, Който живее в мен е по-велик. И докато се усмихвах проблемите ме напускаха!“ – съветва Люба Вучова.
ИЗПОВЕД: Аз съм роден от Бога. Зная, че освобождавайки вярата си чрез думите на моята уста, аз побеждавам света!
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here