Доктор минава два милиона мили без да имам нито един инцидент по пътя и написал книга!

Обещание за закрила
Прочети Псалм 91.
В посланието си до Църквата Павел каза: „… като вие сте Божия нива, Божие здание“ (I Коринт. 3:9). Това означава, че ние принадлежим на Бога. Ако притежаваш сграда, която има известна стойност, даже свой собствен дом, ти ще го пазиш по възможно най-добрия начин. В Своето Свято Слово Бог ни обещава закрила. Мисля, че най-голямото обещание за закрила е Псалм 91.
Преди много години прочетох този Псалм в един шведски превод. Открих, че стих 10 „Затова няма да те сполети никакво зло…“ бе преведен според версията на Кинг Джеймс така: „Няма да имаш инцидент…“. Изследвах това и открих, че именно това значение е застъпено в оригиналния текст. После изповядах за себе си тази закрила.
Няколко години по-късно направих някои проучвания и открих, че бях пропътувал почти два милиона мили, за да проповядвам Благовестието, без да имам нито един инцидент по пътя! Разбери ме правилно, аз не се хваля с шофирането си, а със Словото – с Псалм 91.
Стих 10 продължава: „… Нито ще се приближи язва до шатъра ти“. Аз прогласих тази част на стиха и стих 11: „Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища“.
Бог ни е дал обещания за снабдяване на нуждите ни. Ако вярата ни не е основана на Божиите обещания, ние живеем под нивото на привилегиите ни.
ИЗПОВЕД: (Направи своя изповед според Псалм 91.)
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here