Областният на Благоевград- Ст. Христов ще възлага проектирането и изграждането на бъдещия ГКПП Струмяни – Берово

Стоян Христов

С решението на правителството областният управител на Благоевград Стоян Христов се определя за Възложител/Бенефициер по Приоритет 2 „По-свързан граничен район“ на Програма Интеррег VI-А ИПП България – Северна Македония за периода 2021 – 2027 г. за реализация на стратегическия проект за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) между общините Струмяни, България, и Берово, Северна Македония.

Той следва да осъществи проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на новия ГКПП.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here