Любовта издържа всичко, което може да се случи, винаги е готова да вярва най-доброто във всеки човек

.. (Любовта) не се радва на несправедливостта и неправдата, а се радва, когато царуват правдата и истината. Любовта издържа всичко, което може да се случи, винаги е готова да вярва най-доброто във всеки човек.
I Коринтяни 13:6,7 (Разширената Библия)
„Любовта издържа всичко, което може да се случи…“ Ако имаш любовта на Бога в себе си и ако ходиш в тази любов – ти ще побеждаваш!
„… Любовта винаги е готова да вярва най-доброто във всеки човек…“ Естествената човешка любов винаги е готова да вярва най-лошото във всеки човек! Пътувал съм дълги години из страната като служител и учудващо е наистина, какво можеш да чуеш за този или онзи проповедник, за тази или онази личност, за този или онзи певец. Не обръщам никакво внимание на тези истории и не им вярвам. Аз вярвам най-доброто във всеки.
Децата би трябвало да имат правото да растат в атмосферата на любов, която присъства в техните семейства. Тогава те ще победят в житейската битка. Но ако постоянно виждаш най- лошото в децата си и им казваш: „Не си способен за нищо,“ тогава те ще изживеят това, което казваш. Но когато виждаш най-доброто в тях и ги обичаш, това ще направи видимо най-доброто в тях и те ще израснат като бъдат способни да се реализират.
ИЗПОВЕД: Аз съм човек на любовта. Не се радвам на злото и на неправдата. Радвам се, когато тържествуват правдата и истината. Аз издържам всичко, което може да се случи. Аз съм винаги готов да вярвам най-доброто във всеки човек.
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here