Заради върнатото решение за ПУП на паркинга при болница ПУЛС и още две, Р. Тасков изтегля сесията 1 ден по- рано, гони срокове!

Радослав Тасков

Заради 3 оспорени от областния управител Стоян Христов решения свикват с ден по- рано от утвърдения график февруарската сесия на местния парламент на Благоевград. Вместо традиционно заседанието да е последния петък от месеца, то ще се състои в четвъртък по решение на  председателския съвет. Целта е вместване в 14- дневния срок след произнасяне на губернатора.

„Правилникът за организация на дейността на ОбС дава право в ал. 2 на т. 4 заседанието да се проведе на друго място и по друго време на територията на общината“, съобщи председателят Радослав Тасков в отговор на въпрос нарушено ли е взето вече решение на местния парламент, с което е  определен графикът на работата му през годината. „Ако проведем сесията на утвърдената дата, ОбС не може да разгледа заповедите на областния управител за върнатите решения и той ще ги вкара директно в съда, а в случая става въпрос само за 1 ден“, обясни Тасков.

Той информира, че две от върнатите решения ще се прегласуват с направени корекции в съответствие със забележките на областния управител. Едното касае искането на Община Благоевград пътят до местността Бодрост да се предостави за стопанисване на държавата. ОбС даде съгласие Областно пътно управление да стартира процедурата, но губернаторът го върна с мотив, че не е добре защитено и че такава промяна може да се случи с решение на Министерски съвет по предложение от МРРБ и Министерство на транспорта.

Второто върнато решение касае даденото разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план в местността Влашка чука, на входа в града откъм жк „Струмско“  при коня – емблемата на града. То е атакувано с мотив, че не е  спазена  процедурата, тъй като не може едновременно да се разреши изработване на ПУП-ПП за промяна предназначението на територията, ако преди това не е спазена процедурата за промяна на начина на трайно ползване  на имота.

Третото върнато от областния управител решение касае разрешението за изработване на ПУП в района на паркинга при болница ПУЛС, а причината е, че за изменението няма съгласие на един от съседите на имота – ЮЗУ „Н. Рилски“.

„Смятам, че можем да променим първите две решения, като ги приведем в съответствие със забележките на областния управител, за да не влязат в съда“, коментира председателят на ОбС, като отбеляза, че третото решение за ПУП-а за земята пред болница ПУЛС няма с какво да се променя.

Междувременно на 30 януари кметът на Благоевград Илко Стоянов е възложил на общинското дружество „Благоевград проект 2021“ ЕООД изготвяне на мотивирано предложение за ПУП – изменение на плана за регулация и обединение на частния имот на болница ПУЛС и общинския терен, който от години се ползва за паркинг
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here