Кметовете на села в Гърмен получават 1 заплата бонус

Кметовете на кметства в община Гърмен ще получат тази година по една брутна заплата бонус. Предложението е на кмета на общината Феим Иса и е одобрено от местния парламент. След анализ на изпълнението на бюджета към края на миналата година било установено, че в дейност „Общинска администрация“ има натрупани икономии от средства за заплати. „В процеса на своята работа те изпълняват отговорно поставените цели. Реализират успешно инициативи, които допринасят за съществено подобряване на дейността на общинската администрация и обслужването на гражданите. Също така имат голям принос за повишаване събираемостта на местните данъци и такси“, е посочил кметът в мотивите си за бонуса. Още: Общини протестират срещу лошите пътища Той смята, че подкрепайки усилията им за изграждане на капацитет и доверие към местните общности, насърчавайки дейността им по местта, трябва да им се изплати допълнително индивидуално възнаграждение за постигнати резултати.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here