На финала в Сандански: Пътят „Катунци- Златолист“, нова детска градина и булевард „Европа“

ОбС шефът Н. Шаламандов и кметът Атанас Стоянов

„Липсата на държавен бюджет възпрепятства изготвянето и приемането на годишните общински бюджети за 2023 г. Това създава големи трудности, но нашата идея е да довършим това, което сме започнали. Имам предвид три големи проекта. Единият е пътят между Катунци и Златолист, който е около 7 км. и също е в довършителна фаза. Активно се строи и нова детска градина в най-големия жилищен квартал на Сандански – „Спартак“. Там също строителството е много напреднало.“

Това съобщи кметът на Сандански Атанас Стоянов и посочи, че готви и проекти по Плана за възстановяване – за общинска пътна инфраструктура, за обновяване на сгради от спортната и културната инфраструктура.

„Не сме спрели да мислим в тази насока, за да сме на ниво и максимално бързо, когато се осигурят средства по ПВУ, общината да е в първите, които ще кандидатства за финансиране.
На януарското заседание получихме подкрепа за индексиране на обекта с 850 000 лева, от октомври също има преостойностяване, като сумата по договор от 4,8 лв. с ДДС става общо 6,2 млн. Това е така, защото една сума беше обезпечена по наше искане от МС през 2020 г. Не бе достатъчна с оглед изготвяне на идейния проект. Община Сандански трябваше да осигури значителна сума от своя общински бюджет и след процедурите по избор на изпълнител, които се проточиха заради поредица обжалвания, дойде икономическата криза. Тя обхвана с най-голяма сила строителните материали. Дойде и решението на Министерския съвет, което измени Закона за обществените поръчки и позволи на бенефициентите да актуализират стойностите по приетата от МС методика за актуализиране на строителните обекти. Фирмите изпълнители внасят до общината съответните актуализации и Общинският съвет на Сандански прие тази стойност. Към настоящия момент този обект е на финална права. Индексирането как го обезпечаваме – от общинския бюджет, ако държавата не даде пари. Пуснах две писма до МРРБ за допълнително финансиране, като имаме готовност, ако не се получи подкрепа, в по-дългосрочен период тези средства да бъдат осигурени от общинския бюджет.“
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here