Вицепремиерът Ив. Демерджиев в Кюстендил: Основната ни задача е да се грижим за спокойствието на хората

Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев бе гост на годишния отчет за работата на ОДМВР – Кюстендил

Директорът на ОДМВР ст. комисар Тодор Петров представи отчета  на дирекцията за дейността през 2022 г. пред състава на дирекцията, гости бяха зам.министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, областният управител на Кюстендилска област Александър Пандурски, административният ръководител на ОП Камелия Стефанова, административният ръководител на АС Иван Демиревски, кметовете на общините от Кюстендилска област, директорите на РДПБЗН – Кюстендил, РДГП – Кюстендил, и РДГП – Драгоман.

Министър Демерджиев изрази своята благодарност и тази на политическото и професионално ръководство за отличното справяне със задачите, което е видно и от цифрите в анализа. Служителите винаги са готови да изпълнят задачи, които често не се отнасят до дейността ни, но и често им се възлагат. Разбира се, че основната ни задача е да се грижим за спокойствието на хората. Изразявам задоволството си от взаимодействието на служителите с местната власт, с прокуратурата, с обществените структури, благодаря ви и за мотивацията – това е пътят.

Иван Демерджиев

Ръководството има мотивацията да решим както битови проблеми, така и с оборудване със съвременни технически средства, което да стане факт преди приключването на мандата ни. Приключи работата на работна група и съвсем скоро ще заработят няколко центъра за обработка на пробите за наркотични вещества, така че да се постигне тази, която имаме при обработката на пробите за алкохол.  Тревожат ме, разбира се, проблемите с пътната безопасност, с домашното насилие, с престъпленията, сварзани с наркотици. Предстоят избори и вярвам, че ще обезпечим спазването на закона и гарантирането на политическите права на хората. Пазете се и имайте сили и увереност в каузата да работим в интерес на хората.

Камелия Стефанова

Ръководителят на ОП Камелия Стефанова също изрази задоволство от взаимодействието с разследващите полицаи, благодарение на добрата им работа няма просрочени дела, а ръководителят на РП Албена Разсолкова сподели,  че ежедневния контакт с началниците на районни управления и разледващите екипи води до положителни резултати и благодари за взаимодействието.

Противодействие на престъпността.

През 2022 г. са регистрирани 1130  криминални престъпления, като за същия период на 2021 г. са регистрирани 1123.

През 2022 г. по криминална линия (по данни на регионалната полицейска статистика) са постъпили 1688 заявителски  материала, а като  престъпления през 2022 г. са регистрирани 1130. Интензивността на криминалната престъпност в областта  бележи лек ръст – нарастването е с 6 престъпления.

Със спад на нивото на криминалната престъпност в сравнение с 2021 г. е РУ – Кюстендил с 64 бр. ( 13.25 % ), а ръст бележат РУ – Дупница с 44 бр. ( 9.19 % ), РУ – Бобов дол със 24 бр. ( 28.91 % ) и РУ – Рила с 3 бр. ( 3.53 % ).

На обществени места през 2022 г. са извършени 469 криминални престъпления (441 бр. за 2021 г.),  разкрити от тях са 270 бр. – 57.57 %.

С увеличение на коефициента на разкриваемост на КП са всички РУ – в РУ Кюстендил с 17.26 пункта, в РУ Дупница с 16,7 пункта, в РУ Бобов дол с 20.73 пункта и в РУ Рила с 5.34 пункта.

От регистрираните през 2022 година 1130 криминални престъпления са разкрити 606,  разкрити са  и 114 криминални престъпления, регистрирани в предишни години, коефициентът на разкриваемост за ОДМВР – Кюстендил,  е 53.63%, увеличението спрямо 2021 г.  е със 17.03 пункта.

За страната коефициентът на разкриваемост за 2022 г. е 51.8 %.

В структурно отношение регистрираните престъпления за 2022г. са: 8.58 % срещу личността, 43.89 % – срещу собствеността,  37.08 % – общоопасни престъпления и 10.18 % – други КП.

Престъпленията против личността бележат увеличение в сравнение с предходната година. През 2022 г. са регистрирани 97  срещу 86  за 2021 г., като представляват основно телесни повреди – 61 бр. От общия брой регистрирани престъпления против личността  са разкрити 48 бр. – 49.48 %.

През 2022г. е регистрирано 1 довършено умишлено убийство, което е разкрито.

С квалификация “Разврат” са регистрирани 8 престъпления, 3 от тях са разкрити.

Основни форми на престъпна дейност в областта са престъпленията против собствеността на гражданите, като тенденцията през последните години е към снижение. В сравнение с предходния период намалението в абсолютен размер е със 49 броя.  От регистрираните 496 престъпления против собствеността са разкрити 30.62 %. За същия период грабежите са 7,  разкрити са 5 броя или 71.43 %.

Най-масовите престъпни деяния са кражбите, засягащи голяма част от населението в областта. Тенденцията при тях е към намаление – от 387 бр. за 2021 г. на 348 бр. за 2022 г. Делът им е 30.80 % от всички регистрирани престъпления за 2022 г., а за 2021 г. е 34.46 %. Намалението при джебчийските кражби е от 12 бр. на 9 бр., като 4 бр. от тях са разкрити; при домовите кражби, има намаление от 106 бр. на  68 бр., разкриваемостта им е 32.35 %; кражбите на оръжие и боеприпаси запазват броя си – за периода са регистрирани 3 бр. престъпления, като за същия период на 2021г. са били също 3 броя.

Взломните кражби са намалели – от 53 бр. на 28 бр., разкриваемостта им е 42.86 %; кражби от офиси – за периода няма регистрирани; при кражбите от магазини – от 26 бр. на 30 бр., разкриваемостта им е 53.33 %;  при кражбите на части и вещи от МПС е 27 бр., като намалява – 34 бр. за същия период на 2021г., разкриваемостта им е 33.33 %.

През 2022 г., увеличение бележи престъпната дейност, свързана с измами, включително и по телефона – 15 регистрирани случая при 9 за 2021 година. Разкрити са 8 случая (разкриваемостта е 53.33%),  Води се активна превантивна дейност в тази посока.

През 2022 г. са регистрирани 4 броя изнудвания, като три от тях са разкрити, което е 75% разкриваемост.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here