Токов удар прекъсна електрозахранването на въжените линии за превоз на хора в ски центрове „Ястребец“ и „Маркуджик“

На 08.02.2023 г. в 13:22 ч. поради повреда в електроразпределителната мрежа в к.к. Боровец е предизвикан токов удар, при който е прекъснато електрозахранването на въжените линии за превоз на хора в ски центрове „Ястребец“ и „Маркуджик“.
В рамките на няколко минути е задействано аварийното захранване на КВЛ „Ястребец“ и на ЧПВЛ „Маркуджик 2“ и всички туристи са извозени своевременно.
За съжаление, този токов удар причинява изгаряне на критичен електронен модул от четириседалкова въжена линия „Ястребец експрес“. Повредата на този модул не позволява пускането на аварийното задвижване на линията. Незабавно са предприети действия по откриване и подмяна на дефектиралия модул.
С писмо с Изходящ номер 252/09.02.2023 е сигнализирана ГД „Инспекция за държавен и технически надзор.“
Така описаната авария и действията по нейното отстраняване (заедно с всички негативни последствия за нашите потребители) са пряко следствие от системното нарушаване от страна на ЕРМ-Запад на режима и качеството на електро-захранването.
Молим всички потребители, които са се оказали в положение да изчакват на четириседалкова въжена линия „Ястребец експрес“ в периода 13:22 – 14:44 ч. на 08.02.2023 г., да изпратят на официалния ни и-мейл: info@borovets-bg.com фото-копие от лифт картата, с която са карали на 08.02.2023 г., както и платежен документ за закупуване на съответната карта.
Независимо, че аварията се дължи на непреодолима сила извън нашия контрол, „Бороспорт“ ще компенсира всички свои клиенти, които са изчаквали на четириседалкова въжена линия „Ястребец експрес“ в посочения по-горе период с 1 брой целодневна лифт карта за избран от тях ден през зимен сезон 2022/2023.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here