В. Велидолски: Несправедливо е „Виваком“, „Йетел – България“ и А1 да вдигат цените на мобилните услуги за сметка на хората! Получават и компенсации за ток и ковид!

Васил Велидолски

Читателите ни пишат:

„Мобилните оператори повишават цените незаконно, новите договори са опорочени с цел единствено свъръх печалба, служебното правителство на Гълъб Донев спи и продължава да дава компенсации за ток и ковид, макар ковид да няма! Безобразие!Поздравления, че смъкна цената на горивото с 1 лв., цената на горивото на предшествениците му от кабинета „Петков- Асенов“, но защо не прави нищо за цената на мобилните услуги, за цената на хранителните продукти, най- скъпите в Европа те са у нас. Всяко изделие и услуга има своя калкулация за разходите, които формират цената му по пера – Материали, Ел.енергия, Амортизация на основни средства, Горива. За поддръжка на основните средства, машини и съоражения и ФРЗ ( Фонд Работна Заплата) също са основни пера. По същество относителния дял горивата и ел. енергията в самата калкулацията в този случаѝ е не повече от 20% от всички разходи включени в калкулацията.  Като се вземе в предвид увеличението цената цитираните ел. енергия и горива, реалното увеличение може да бъде не повече от 3 до 4%. С това увеличение виждам едно единствена цел, да си запазят и дори да увеличат нормата на печалбата Виваком, Теленор, А1 и т.н.При тази инфлация не е честно спрямо клиентит, които трябва да понесат още един финансов ,,шамар“ от немалко богати фирми. Не мислете, че хората са неуки и неинформирани и това, че сте монополисти да правите какво си искате с нас обикновените хора. моето предложение е, да се изгради комисия, която да утвърди тези нови цени. Едно време имаше Комитет по цените, където фирмите защитаваха калкулация за съответната цената, сега какво прави обществения защитник Диана Ковачева? Като зам. -директор по икономическите въпроси лично ходех в министерството да защитавам цена на всяко ново изделие и увеличение цената на съществуващо, в това число нормата на печалба. Сега в момента много лесно се правят монополни цени, като още по-лесно става уговорка между два или три оператора в България. Кой ще ни защити?“

Това ни пише Васил Велидолски, икономист с практика над 30 години от Дупница.

Миналата седмица стана ясно, че мобилните оператори у нас са повишили цените си законно е становището на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), а Комисията за защита на потребителите (КЗП) не може да влияе върху ценообразуването на услугата. Това се разбра по време на изслушване в четвъртък в парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации по повод повишението на цените на двата моблини оператора „Виваком“ и „Йетел България“. Третият – „А1 България“, все още не е обявил решението си за индексацията.

Депутатите поискаха информация от мобилните оператори за приходите и разходите, които имат, за да се разбере дали вдигането на цените не се отнася само до повишаване печалбите на компаниите, съобщи БТА.

„Щом индексацията на цените на мобилните услуги е в общите условия на договора на хората с мобилния оператор, потребителят няма право да прекратява договора без неустойки“, каза Мария Бончева, директор на дирекция в КРС пред депутатите. Тя посочи, че тази практика на Европейския съд и на ЕК се потвърждава в 13 държави на ЕС.

„В индивидуалните договори на „Виваком“ и на „Йетел – България“ има клауза за индексация спрямо инфлацията и потребителят се е е съгласил с нея. Щом операторът е вдигнал цените според инфлацията, увеличението не е незаконно“, обясни Бончева. Тя посочи, че „неустойките обикновено са три месечни сметки, но ако договорът е безсрочен, той може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие“.

„В Общите условия на договорите няма клауза за отказ от услугата без неустойка“, каза омбудсмана Диана Ковачева. Според нея „крайно несправедливо“ е цените на мобилните услуги да се вдигат за сметка на хората, защото операторите са получавали компенсации от държавата за високите цени на електроенергията през миналата година.

От „Виваком“ са решили хората с увреждания да са без индексация на месечния абонамент, но в „Йетел“ няма подобно решение, посочи Ковачева. Мобилните оператори могат, но не са задължени да индексират таксите, допълни тя.

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев каза, че комисията не може да влияе върху ценообразуването. КЗП само контролира неравноправни клаузи и се произнася за нелоялни търговски практики, посочи той. Сама по себе си индексацията не изкривява поведението на потребителя, добави Алипиев.

КЗП е приключила с проверка с договорите, които те сключват с потребителите. В голяма част те са неравноправни, има предписания за промяна и тече 14-дневен срок за обжалване.

Предписанията са изпратени в мобилните оператори във вторник, каза Алипиев. „При отказ КЗП може да заведе съдебен иск и да санкционираме мобилните оператори за нелоялни търговски практики“, допълни той.

КЗП ще следи дали има нелоялни търговски практика, след като излязат първите месечни фактури.

„Ще следим всяко действие на операторите и ще се произнесем веднага. Остават един-два казуса, които са дискусионни“, уточни председателят на Комисията за защита на потребителите.

Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията, каза че КРС има твърде скромно участие в потребителските цени, защото се занимава с цените на едро.

България е в топ 10 в класацията за мобилен интернет и покритието в страната е 99.9 на сто, каза Андреана Атанасова от Алианса на технологичната индустрия (АТИ). По думите ѝ разходите на мобилните оператори през миналата година за енергия са повишени с 40 процента, въпреки компенсациите от страна на държавата за разходите за електроенергия. Ръстът на разходите за гориво е с над 25 процента през миналата година, добави тя.

„Служителите на операторите са с индексирани заплати, отчитаме и поскъпването на долара защото се разплащаме в долари за преносен капацитет, за авторски права на чужди програми, както и за оборудване“, каза Атанасова.

Работата на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации включваше съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите и задаване на актуални въпроси към представители на Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на транспорта и съобщенията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията, Омбудсмана и трите мобилни оператора относно индексацията на потребителските цени от страна на мобилните оператори.

„За мен е важно дали на пазара за мобилни оператори има достатъчно конкуренция и ако е нужно да се погрижим за повече конкуренция“, каза председателят на икономическата комисия Мартин Димитров.

Собствениците на Теленор са ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ – YETTEL BULGARIA с Оборот753,331,000 лв. оборот (195,900,001 лв. печалба) за 2019 г.  Имат над 2000 служители към 2019
Ян Каданик (свързан с 1 фирма)
Джейсън Кристос Кинг (свързан с 1 фирма)

Виваком България- Vivacom Bulgaria EAD Оборот -976,509,000 лв. оборот (132,200,001 лв. печалба) за 2019 г. Служители- 1480 служители към 2019 г. + АЛЕКСАНДЪР Собственици са НАЙДЕНОВ ЩЕРЕВ – 500 лв – 10.00% дял
АНДРЕ 2005 – 500 лв – 10.00% дял
Словения Броудбанд С.а.р.л. – 4000 лв – 80.00% дял

Фирма Свързана форма
Юнайтед Груп ФинТех ЕООД виж Словения Броудбанд С.а.р.л. – Едноличен собственик на капитала
Юнайтед Груп България ЕООД виж Словения Броудбанд С.а.р.л. – Едноличен собственик на капитала
Юнайтед Груп Солар БГ ЕООД виж Словения Броудбанд С.а.р.л. – Едноличен собственик на капитала
ТЕССА ЕНЕРДЖИ ООД виж Словения Броудбанд С.а.р.л. – Съдружник
Юнайтед Груп България ЕООД виж Словения Броудбанд С.а.р.л. – Едноличен собственик на капитала
Юнайтед Тауърс България ЕООД виж Словения Броудбанд С.а.р.л. – Едноличен собственик на капитала
Виваком България ЕАД виж Словения Броудбанд С.а.р.л. – Едноличен собственик на капитала

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here