Перник ще чака 17 млн. от сделки с имоти, търсят концесионер за хижите „Славей“ и „Кралев дол“

17 000 000 лв. от разпореждане и продажба на общинско имущество очакват в община Перник през тази година. Изготвена е програма, която е в процес на съгласуване и обсъждане. От нея става ясно, че най- солидни постъпления се очакват от продажбите. От общината са изчислили, че имат за продан имоти на обща стойност 13 682 240 лв. От тях сградите са за 750 000 лв., а земята- 10 380 760 лв. За продажба са предвидени жилища за 800 000 лв. и от продажби по Закона за общинската собственост се чакат приходи от 1 651 480 лв. От учредяване на ограничени вещни права като право на строеж и сервитутни права в бюджета може да влязат до 100 000 лв. Постъпленията от наеми са 1 917 760 лв., от тях от наеми на помещения 756 540 лв., а от земя 700 000 лв. Планираните приходи от такси са 143 960 лв., от лихви 7760 лв., от други 7500 лв. и приходи от обредни дейности и такси за гробни места 302 000 лв. Постъпленията от концесии са за 1 400 000 лв. Става ясно, че ще се търси концесионер за хижите „Кралев дол“ и „Славей“, както и за минералната вода в кв. „Бела вода“. Също и за изграждането на многофункционални спортни площадки. Едната ще е на терен с площ 5600 кв.м в кв. „Драгановец“ с поле за футбол, волейбол и хандбал. Другата на терен от 2475 кв.м. в кв. „Твърди ливади“ за тенис на корт и футбол. Планираните разходи около сделките с имоти са изчислени за 1 075 000 лв. За продажба са заложени 112 общински имота, 7 сгради и 10 общински жилища.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here