2 600 000 лв. без ДДС „дадени на книга“ на „Браво строй“ за ремонт на читалището и операта в Благоевград, сградите в плачевно състояние, КЗК отмени обществената поръчка!

Илко Стоянов
Читателите ни пишат:
Георги Бузов

Читалищната сграда в Благоевград, чийто основен ремонт на стойност за 2 600 000 лв. без ДДС , осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“, повече от 9 месеца стоят във фризера. Рушенето на сградата очевидно ще продължи докато и този пореден проект не бъде провален, както беше провален проектът с изграждането на железопътния подлез при ж.п. преле-за в кв.“Грамада“ на обща стойност от 4 500 000 лв. – поде темата благоевградският общественик Георги Бузов.  4ВЛАСТ многократно информира, че едноличен търговец подлага крак на проекта за ремонт на Камерната опера и НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1866” в Благоевград за 2 293 333,33 лв. без ДДС. ЕТ „Маргарита – П – Иван Костадинов“ са входирали днес жалба до Комисията за защита на конкуренцията срещу избора на изпълнител на ремонта. Костадинов минаваше за любимец в Благоевград, през годините назад е печелил поръчки на общината за саниране на блокове,  за ремонт на Дома за стари хора, на центрове за деца с увреждания…Това е поредна спънка за проекта за Камерната опера, след като поръчката за оборудване за 634 731,64 лв. без ДДС беше прекратена, а преди това и тук имаше две жалби. С решение от 26 януари от община Благоевград избират благоевградската фирма „Браво Стой” да извърши ремонта на сградата, дружеството получава максимума от 100 точки. Всички останали участници са отстранени. Оферти бяха подали още „Престиж бизнес 93”, „МВ-2022” в състав „Стилстрой-М” и „Инвест 14” и .жалбоподателят ЕТ „Маргарита-П- Иван Костадинов”. Емблемничната сграда трябва да бъде санирана, залата да се модернизира, да се ремонтират сцената, фоайетата, да се подменят настилките и дограмата. Да се реконструира водопроводната и електрическата инсталации, сградата да се газифицира, да се обновят помещенията и санитарни възли; да се преработят отоплителната, вентилационната и климатичните инсталации на концертната зала и прилежащите ѝ помещения и фоайета. За момента няма искане за временно спиране на процедурата.

Апетитната поръчка от 2,7 млн. за ремонт на Камерната опера в Благоевград отново на масата

Георги Бузов продължава да анализира събитията:
На 26.01.2022 г., във връзка с осигуреното финансиране от Европейската комисия в размер на 2 616 000 лв. без ДДС, кметът Илко Стоянов, подписа с управителя и собственик на фирмата „Браво Строй“ ЕООД Димитър Янков /Кенеди/ договор за изпълнение на обществената поръчка по проект – „Ремонт , обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгра-дата на Камерна опера и народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1866“- Благоевград“, на обща стойност 2 616 000 лв. без ДДС.
Видно от информационната табела, поставена източно от сградата на читалището / вижте снимката/ , срокът за фактическата реализация на проекта е 20 месеца и тя трябваше да започ-не на 29.04.2022 г. и да приключи до 29.12.2023 г.
Към днешна дата, т.е. по-малко от 11 месеца ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК за изпълнение на об-ществената поръчка, няма изготвен и приет нито един отчет за извършени от фирмата „Браво строй“ с управител Димитър Янков строително-монтажни работи.
Към днешна дата, няма представен и нито един отчет пред управляващия Оперативната прог-рама орган „Региони в растеж“ към МРРБ.
Към днешна дата пълно мълчание по темата го раздава и общинската фирма за инвестиционен контрол, чието основно задължение е да следи как протича реализацията на обществената поръчка и как се изразходват европейските средства.
Към днешна дата , по-малко от 11 месеца преди изтичане на срока за изпълнение на обществената поръчка за основен ремонт на сградата, въпреки реалната опасност да бъдат загубени осигурените по оперативната програма 2 600 000 европейски средства, пълен пас го раздават и председателят на Общинския съвет Радослав Тасков заедно 41-мата общинските съветници на Благоевград.
 Въпреки че по тази обществена поръчка, възложена на строителната фирма „Браво строй“ ЕООД“ с управител Димитър Янков /Кенеди/, не е подменен нито един метър покривна хидроизолация, не е монтиран нито един кв.м. нова прозо-речна дограма, не е положена нито един кв. метър замазка или шпакловка на стените и таваните на помещенията, не е сменен дори и един линеен метър кабел от осветлението на читалищната сцена.
Към днешна дата всичките тези очевидни обстоятелства , събрани заедно, водят до извода, че всички приказки за обществената „отговорност“ на кмета и общинските съветници се размива като сапун в топла вода и е пълен идиотизъм да се очаква, че този активен процес на нейното разпадане може да бъде спрян без сериозната намесата на следствените органи и прокура-турата, защото рискът общината да загуби поредното европейско финансиране, е огромен, защо-то става дума не за сто или двеста лева, а над 2 616 000 лв. без ДДС.
Бездействието през изминалите девет месеца по реализацията на този европейски проект , ме принуждава, все по-натрапчиво си задавам простичкия, но логичен въпрос – дали пък всичко това, което виждате на снимките, които ви показвам днес, не е част от
ПОРЕДНАТА ФИНАНСОВА ШАШМА,
Щях да си мисля обратното, ако г-н Илко Стоянов, обявил се в началото на своя мандат като кмет на промяната, беше направил през изминалите девет месеца поне опит да даде отговор на въпроса – защо не се изпълнява проектът за ремонта на сградата на Читалището и камерната опера в Благоевград, който, видно от информационната табела пред сградата на чита-лището, е трябваше да е започнал още в края на м.април 2022 г.?
На 17.01.2023 г. председателят на читалището Васил Новоселски и читалищното ръководство отправиха писмено питане до кмета на Община Благоевград , относно „изпълнението“ на про-екта „Ремонт , обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1866“- Благоевград“, финансиран проект по програма „Региони в растеж“ -2014/2020 г. и Фонд за устойчиви градове.
Според мен, по-вероятно е – в отговор на това тяхно питане, да получат отговор от канцеларията на Свети Петър, отколкото отговор от кмета на Общината.
Затова на 25 февруари 2023 г., ако председателският съвет на Общинския парламент ми даде възможност да запозная общинските съветници , аз ще задам на кмета г-н Илко Стоянов
СЛЕДНИТЕ НАЛОЖИТЕЛНИ ВЪПРОСИ:
1.
Има ли официално сключен договор за изпълнение на въпросната обществена поръчка с фирма-та „Браво строй“ ЕООД -Благоевград, или няма сключен такъв договор?
2.
След като към днешна дата, 9 месеца след откриване на европейското финансиране в размер на 2 616 000 лева без ДДС и по-малко от 11 месеца до крайния срок за изпълнение на въпросната обществена поръчка, „изпълнението“ на проекта е стигнало единствено до … „ПОД КРИВА-ТА КРУША“, защо обществената поръчка не е прекратена и не е проведена процедура за нов изпълнител?
3.
През изминалите девет месеца / от 29.04.2022 г. насам/ от осигурените 2 600 000 лв. европейско финансиране за ремонта на сградата на Читалището и на Камерната опера, пренасочвани ли са средства за други обекти и дейности в града и общината, като например изграждането на напъл-но излишния открит фермерски пазар в Благоевград?
4.
Информирал ли е кметът МРРБ, управляващия орган на оперативната програма „Региони в рас-теж“, че по изпълнението на възложената обществена поръчка цели девет месеца не са извър-шени абсолютно никакви строително-монтажни работи от страна на фирмата „Браво Строй“ ЕООД -Благоевград с управител Димитър Янков /Кенеди/?
5.
Защо договорът с Европейската комисия и с МРРБ, като управляващ орган на оперативната програма на „Региони в растеж“ , не е публикуван досега на официалната WEB страница на Об-щина Благоевград, за да е видно какъв обем строително-монтажни работи е предвидено да се изпълнят по него, в какви оперативни срокове, на каква цена и какви санкции биха следвали да бъдат наложени, при неизпълнение на договора?
6.
Ако Община Благоевград загуби осигурените европейски средства в размер 2 616 000 лв. без ДДС, предвидени за ремонта на читалището и камерната опера, както това стана с 4 500 000 лева по договора от 2019 г. за изграждане на ж.п. подлеза в кв. “Грамада“, чия ще бъде отговорността не само за загубата на тези средства , но и загубата на институционално доверие?
7.
Като кмет на Община Благоевград, той не се ли срамува от безхаберието и нихилистичното си отношение към унизително и плачевно състояние на сградата на образцовото народно читали-ще „Н. Йонков Вапцаров“ и Камерната опера на Благоевград, която сграда не само че е публична общинска собственост, но и най-знаковата и най-красивата обществена сграда в Благоевград, и не заслужава да е в това състояние , което виждате на снимките.
============================================

Едноличен търговец подлага крак на ремонта на Камерната опера в Благоевград за 2,2 млн. лв., ожали се в КЗК

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here