16 лв. наем на ден за сергия за мартеници в центъра на Перник, по 6 лв. за кв. „Тева“  и „Димова махала“

Перник
Перник

16 лв. наем на ден ще се плаща за сергия за продажба на мартеници, разположена в центъра на Перник. От общината обявиха цените и реда за подаване на заявления за традиционния базар, който ще се проведе от 20 февруари до 1 март. Определените петна са с размер от по 2 кв. м, а цените са 8 лв./ кв.м на ден в центъра и по 3 лв. за кварталите „Тева“ и „Димова махала“. Единствено петната в района на Съдебната палата са с размер от 1 кв.м.

Сергиите ще се разположат пл. „Кракра“ – Централна алея и срещу Съдебна палата, кв. „Димова махала” и кв.„Тева”, а местата се разпределят по схема, одобрена от главния архитект на общината. От общината уточняват, че едно физическо лице ще може да ползва само едно петно, на което лично ще продава. В заявлението за наемане, което се подава в деловодството на община Перник, трябва да се посочи периодът, за който ще се извършва търговската дейност, в коя част на града ще се продава. Ако има ТЕЛК – решение, се изписва № на ТЕЛК – решението. Приложеното копие на ТЕЛК –  решение се връща при получаване на разрешението.

При продажба на мартеници на територията на кв.„Изток“, заявленията се подават в кметството, а за кв.„Тева“ и кв.„ Димова махала“ – в Община Перник. Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират. Заявленията се приемат от 6 до 8 февруари, а разрешенията ще се получават на 16.02.2023 г. и 17.02.2023 г. в деловодството на община Перник  лично от търговеца или упълномощено лице с представено нотариално заверено пълномощно и след представена квитанция за платена такса.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here