От утре в община Рила чакат постъпления от данъците за 2023 г.

7000 лв. за видео излъчване на сесиите в Рила, 1710 лв. за облицовка на паметника на Алекси Рилец

Утре започва данъчната кампания за тази година в община Рила. Всички данъчнозадължени лица може да плащат налозите към местната хазна. Непроменени остават крайните срокове за плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. На платилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 2 май, се прави отстъпка от 5%. Плащания могат да се извършват както в брой или ПОС терминал на касата на Оперативно звено „Местни приходи“, в сградата на общината и кметствата на съставните селища, така и чрез касите на „Български пощи”, „ ИЗИПЕЙ” АД или по банков път, по сметка на Община Рила:

ОББ АД– гр.Рила

BIC на банката: UBBSBGSF

IBAN: BG18UBBS88888430055800

Код за вид плащане:

44 21 00 – Данък върху недвижимия имот и лихви данък недвижими имоти;

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви данък върху превозните средства;

44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви такса битови отпадъци.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here