Скандалният строеж в центъра на Петрич в ръцете на Иван Гешев, ДНСК: Разрешението за строеж страда от тежки пороци

В ръцете на главния прокурор е казусът със строежа на луксозната сграда в центъра на Петрич, за която ни сигнализираха наши читатели от южния град.

Йордан Попов

Припомняме, че нашият читател Йордан Попов съобщи, че на мястото на бившия обреден дом в Петрич на ул. „Беласица“ незаконно се лее бетон. „Строителните книжа, издадени от главния архитект на община Петрич Бойко Котев, не съответстват на ПУП-а, одобрен от съветниците. „Планът не включва изграждането на огромно ниско тяло, собствениците си знаят с какво предназначение е. Цялата площ на имота от 648 км. м е бетонирана. А ПУП-ът предвижда 20% зелени площи.“, информира Попов, като подчерта, че със съседите му са подавали сигнали във връзка с проблема. Отправихме запитване до РДНСК Благоевград, от където ни информираха, че са сигнализирали прокуратура относно ситуацията.

„От Началника на ДНСК е изпратен сигнал до Главния прокурор на Република България, Върховна административна прокуратура и Софийска градска прокуратура. В него е посочено, че издаденото от главния архитект на община Петрич разрешение за строеж № 17/14.02.2022г. страда от тежки и не подлежащи на саниране пороци, които обуславят прогласяване на нищожността му.

Предвид изложените по-горе факти и обстоятелства, прокуратура може да протестира пред съда издаденото от главния архитект на община Петрич разрешение за строеж № 17/14.02.2022г., с искане за прогласяване на неговата нищожност.“, пишат от строителния контрол.

Ето цялото писмо, което получихме в отговор на нашето запитване: „Във връзка с Вашето запитване, Ви уведомяваме, че има издадено от главния архитект на община Петрич разрешение за строеж № 17/14.02.2022г. за строеж: „Многофамилна жилищна сграда с височина до 15м“, находящ се в УПИ I-602.3038, кв.104 по плана на гр. Петрич – имот с идентификатор 56126.602.3038 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград. По случая е установено, че главният архитект на община Петрич е съгласувал и одобрил инвестиционен проект в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП и издадената скица-виза № 265/02.11.2021г., като е допуснал застрояване на едноетажно тяло, конструктивно и функционално свързано с разрешената за изграждане многофамилна жилищна сграда на улична регулация на ул. „Беласица”, на отстояние по-малко от 10м от съществуващите жилищни сгради, разположени през ул. „Беласица“.

С одобрените инвестиционни проекти са спазени показателите за плътност и интензивност на застрояване, предвидени в действащия ПУП.

На място е установено, че строителството се изпълнява в съответствие с влязлото в сила разрешение за строеж №17/14.02.2022г. и одобрения инвестиционен проект.

Предвид установеното при проверката, от началника на РДНСК Благоевград са предприети действия за образуване на административно-наказателни производства по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ срещу виновните лица. До главния архитект на община Петрич, до лицето извършило Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и до проектанта по част: „Архитектура“ са отправени покани за съставяне на актове за установени административни нарушения по реда на чл. 40 от ЗАНН. Поканите са в процес на връчване.

Във връзка с разпореждането на началника на РДНСК Благоевград до кмета на община Петрич относно обезопасяване на строежа, следва да се отбележи, че са предприети действия, в съответствие с нормативната уредба по устройство на територията и опазване на живота и здравето на хората.“

„Луксозната сграда израства на 100 м от центъра на града на ул. „Беласица“. Това стана след благословията на съветници от „Ние гражданите“ преди 2 години. Любопитното е, че братът на съветника Георги Божанин Михаил е официален представител на инвеститора белгиеца Джон Джос Ванде. Сградата трябва да отстъпи от улицата с 12 м, вместо това в момента основното застрояване е на самата улица. Нарушението се прикрива чрез плътна ограда, която в момента се представя за стена. Проектът предвижда грандиозно строителство, сградата ще разполага с 9 апартамента, офиси, ще има два подземни етажа. И никоя институция не може да се справи, защото става въпрос за съветници и бизнесмен от Белгия с над 10 фирми, част от които обединени в холдинг.“, изрежда Попов.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here