Кметът К. Илиев пръв плати данъците си в Ихтиман, издължилите се до края на април ползват 5% отстъпка

Кметът Калоян Илиев

Стартира данъчната кампания в община Ихтиман за 2023 г. От 1 февруари ихтиманци вече може да платят своите данъци и такси в общината.

Първи на касата в местната данъчна служба бяха от ръководството на община Ихтиман начело с кмета Калоян Илиев. Екипът заплатиха своите задължения още преди уведомителните писма, посочващи размера на задълженията.

От звено „Местни данъци и такси“ при Община Ихтиман уведомяват: Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година до 30.04.2023 год. се прави отстъпка 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30.04.2023 год. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Плащането на задълженията може да се извършва в брой и чрез ПОС терминал на касата на Местни данъци и такси, която намира на адрес гр. Ихтиман, ул. „Полковник Борис Дрангов“ № 4 (сградата на НАП). Работното време е от 08.00 часа до 17.00 часа.

Плащане на данъци и такси може да се извършва и чрез Изипей, Български Пощи, Банка ДСК, Е PAY.

Банкова сметка на ОБЩИНА ИХТИМАН

ЦКБ АД

IBAN:BG14CECB97908447378500

BIC КОД:CECBBGSF

Кодове за вид плащане:

441400 – патентен данък

442100 – данък недвижим имот

442300 – данък МПС

442800 – туристически данък

442400 – ТБО (такса битови отпадъци)

За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here