В. Милушев от Самоков за последните дни на парламента: Минимална заплата 50% от брутната, приехме облекчения за шофьорите

Валентин Милушев

„Минималната залата ще се определя до 1 септември на текущата година и ще бъде 50% от средната брутна заплата.“, това коментира самоковец Валентин Милушев, депутат от ГЕРБ-СДС София област във връзка с днешните решение на парламента. Той съобщи, че с мнозинство от 186 гласа “за” окончателно са приети промени в Кодекса на труда, които регламентират механизма на определяне на минималната работна заплата (МРЗ).

„Основната цел на промените в Кодекса на труда е да има предвидимост за всички страни, участващи в пазара на труда.

Приехме следния механизъм за определяне на МРЗ: МРЗ да се определя за всяка календарна година.

МРЗ се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на настоящата година.

МРЗ не може да бъде по-ниска от определената за предходната година.“, коментира той.

Днес бяха приети и предложения, които ще улесняват шофьорите, чрез коригиране на някои съществени пропуски в работата на Националното Тол управление през последните 2 години.

На първо място с тях се предвижда глобите за пътуване без винетка от 300 лв. да се ограничат до не повече от 3 на година. Тази промяна влиза в сила със задна дата (от 1 януари 2019 година). Така, ако част от глобите вече са били заплатени, то АПИ ще трябва да върне парите по специален опростен ред, който предвидихме в този закон;

На второ място шофьорите, които са пътували без винетка, ще бъдат уведомявани за това в 3 дневен срок от нарушението си;

На трето място при изтичаща годишна или тримесечна винетка всеки шофьор ще бъде уведомяван с нарочно съобщение на email или чрез СМС, в зависимост от това какви данни е предоставил клиентът при закупуването на електронната винетка. При годишната винетка съобщенията ще бъдат 2 – едно 14 дни и едно 2 дни преди крайния срок на валидност, а при тримесечната веднъж – 2 дни преди изтичане на валидността й;

На четвърто място няма да бъдат санкционирани водачи на леки автомобили, допуснали грешка в изписването на регистрационния номер до 3 символа или изпуснат такъв при закупуването на електронна винетка;

На пето място по наше предложение къмпинг-автомобилите от категория М1, надвишаващи 3,5 тона, вече няма да е необходимо да заплащат ТОЛ такса за движение по републиканската пътна мрежа, а само електронна винетка.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here