Инвестиции за над 25 млн. лв. вложени в ТЕЦ Бобов дол: До 2038 г. ще завършим всички зелени проекти, ако ЕК ни даде живот  

2 модерни сероочистващи инсталации за над 25 000 000 лева, както и нова газанализаторна станция за собствени непрекъснати измервания на газовете са най-големите инвестиции на ТЕЦ Бобов дол за подобряване на въздействието върху околната среда в последните години, съобщават от дружеството. Подчертават че, въпреки извършените огромни капиталовложения, продължават да инвестират в екологични проекти.

Обявените публично бъдещи инвестиции на ТЕЦ Бобов дол са приоритетно свързани с постигането на високите екологични изисквания на ЕС и залагат основно на постепенна замяна на въглищата с алтернативни горива с по-малко отделяне на вредни емисии. От дружеството отбелязват, че всички техни проекти могат да бъдат извършени, единствено ако ЕК позволи удължаване на периода на използване на въглища поне до 2038 година.

„Срокът за закриване на въглищната енергетика до 2038 година е сравнително реалистичен период за възможно осъществяване на планираните инвестиционни проекти, а и с оглед запазване на работните места на миньорите възможно най-дълго. Ако през 2026 година хиляди български миньори останат без работа, това ще доведе до социална катастрофа в няколко региона на България.“ каза инж. Любомир Спасов изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов дол. Експертът отбеляза, че въглищните мини не са с безкрайни наличности, но все пак залежите ще бъдат изчерпани до няколко десетилетия. Според изпълнителния директор на ТЕЦ Бобов дол, докато можем да разчитаме на това сравнително евтино гориво, трябва да го използваме, за да задържим цената на електрическата енергия. Природният газ е едно от горивата, което ТЕЦ Бобов дол е избрало за своята енергийна трансформация. За целта ще бъде построен газопровод, който ще свърже дружеството с националната газопреносна мрежа. Освен като гориво за производство на енергия, природният газ ще замени и мазутът като гориво за разпалване. Природният газ е значително по-екологичен и от въглищата, и от мазута.

„Замяната на мазута с природен газ според нашите изчисления ще намали с до 10 000 куб.м/годишно количествата серен диоксид и с 630 000 куб.м/годишно количествата въглероден диоксид, които се изхвърлят в атмосферата.“ каза инж. Любомир Спасов.

Производството на енергия от биогаз, генериран от 100% екологичната биомаса, е залегнало в плановете на ТЕЦ Бобов дол за създаване на по-екологичен горивен микс. Най-големият екологичен проект на ТЕЦ Бобов дол е създаването на фотоволтаичен парк с площ 1 500 000 кв.м.

„Няма да засегнем нито декар плодородна земя! Фотоволтаичният парк ще се изгради върху рекултивиран сгуроотвал. Енергията, генерирана от слънчевите панели, ще се използва за производство на зелен водород, който също може да замени частично използваните в момента въглища.“ каза инж. Любомир Спасов.

Освен инвестициите в природен газ, биогаз и слънчева енергия, ТЕЦ Бобов дол ще изгради и голямо стопанство с батерии за съхранение на част от произведената от фотоволтаиците енергия.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here