Данъчната кампания за плащане на местни данъци в община Гоце Делчев започва на 1 февруари

Данъчната кампания за 2023 година за заплащане на местни данъци и такси в община Гоце Делчев ще започне на 01.02.2023 г.
Вече е възможно заплащане на задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имотите, както и за данък моторни превозни средства.
Данъчнозадължените лица могат да се възползват от възможността да заплатят пълния размер на задълженията си за данък моторни превозни средства, недвижими имоти и такса битови отпадъци до 2 май /тъй като 30 април е почивен ден/ и да получат 5 % отстъпка. След тази дата, те ще могат да платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. През месец Февруари всички задължени лица ще получат уведомителни писма за размера на своите задължения и сроковете за плащане.
Местните данъци и такси могат да бъдат платени на касите, намиращи се на ул.„Търговска“ №18, етаж 3. По време на кампанията те ще работят с непрекъснато работно време в часовете от 08:00 до 17:00 часа. Плащане може да се извърши по банков път, чрез ПОС терминал и чрез ВИП ПОС теминал, достъпен през интернет страницата на община Гоце Делчев, меню Местни данъци и такси.
Плащане може да се извърши и от всеки офис на Изипей, Фастпей и интернет системата Ипей.
За селата в община Гоце Делчев – Лъжница, Корница, Брезница, Господинци и Баничан, плащането на задължения за местни данъци и такси е възможно в самите кметства.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here