Стартира данъчната кампания в община Сандански

От 30.01.2023г./понеделник /, ще стартира кампанията по събиране на данък сгради и такса битови отпадъци!
Данъците ще могат да се заплатят на касите в общинска администрация – Сандански, намираща се на бул. „Свобода“№14, на касите на Еasy Пay, чрез виртуален пос или по банкова сметка:
BIC : IABGBGSF
IBAN : BG79IABG76488401313301
ВАЛУТА: BGN
КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК СГРАДИ – 442100
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 442400
Данък сгради и такса битови отпадъци се плащат на две равни вноски:
· Първа вноска – до 30 юни
· Втора вноска – до 31 октомври
На предплатилите до 30 април за цялата година, се прави отстъпка от 5% /пет на сто/ .
Касите на Община Сандански работят от 8.00-16.30 часа. Всеки последен работен ден от месеца касите работят до 14.00 часа.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here