“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи огняр

„МБАЛ- Самоков” ЕООД обявяа конкурс за 15-сет лекаря, Началник отделения.
„МБАЛ- Самоков” ЕООД обявяа конкурс за 15-сет лекари, Началник отделения.

“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи огняр.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Изискванията са средно или средно специално образование

Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли.
2 години трудов стаж по специалността

Кандидатите да представят:

  • СV
  • Диплом за завършено средно специално образование

–  Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли.

Документите се подават при техническия секретар на „МБАЛ- Самоков” ЕООД в срок до 10.02.2023г.

Адрес за контакти:

гр. Самоков, ул. „Македония” № 49, „МБАЛ- Самоков” ЕООД, ет. 2, кабинет на Управителя

Телефон за връзка: 0722/ 6 64 13
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here