Паркът на Сандански е защитен! По предложение на кмета Стоянов, ОбС одобри окончателния проект на ПУП за „Свети Врач“

Атанас Стоянов
На редовно заседание на Общински съвет –Сандански, днес бе прието предложението на кмета на община Сандански – Атанас Стоянов за одобряване на окончателния проект на Подробен устройствен план /ПУП/ на парк „Свети Врач“.
С одобрения ПУП се защитава трайно общественият интерес, свързан с опазване целостта на парка като паметник на парковото и градинско изкуство и се утвърждават окончателно неговите по-големи граници.
Съобразно закона и приетите правила и нормативи в Плана, се ограничава застрояването, с изключение на мрежи на техническата инфраструктура, отрити общински обекти за спортни или културни дейности, площадки за игра, монументално – декоративни, информационни и рекламни елементи, мемориални места.
Площта на територията на приетия план /парк „Свети Врач“/ е 326.9 дка, като същинският парк е с площ 250.5 дка, а останалите 76.4 дка включват териториите на МБАЛ „Югозападна болница“, Летен театър, Спешна помощ, Плувен интернат и Интерхотел „Сандански“.
Приетото решение е успех! Изцяло ще бъде ограничено реализирането на частни инвестиционни намерения, различни от допустимите за паркова територия.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here