Общинска кампания за предоставяне на дърва за огрев в Банско

Общинска администрация Банско уведомява жителите на общината, че от 01.02.2023 г. /сряда/ стартира кампанията за подаване на заявления за дърва за огрев, която ще продължи до 01.04.2023 г.
Ще бъдат предоставяни за закупуване или самостоятелно добиване на корен до 10 пространствени кубични метра дърва на домакинство.
Заявления по образец могат да се подават:
– в кметствата на населените места в община Банско, по постоянен адрес на заявителя;
– за гр. Банско заявления се подават в центъра за административно обслужване на общинската администрация.
След като бъдат изготвени списъците на лицата, подали заявления, ще бъдат оповестени публично на сайта на община Банско, както и на информационните табла в сградите на ТП „ДГС Места“ и ТП „ДГС Добринище“, след което одобрените лица следва да заявят своето желание в горските стопанства.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here