Собственикът на болница ПУЛС Ал. Щерев иска паркинг от община Благоевград, съветници: Мотивите и сделката са неясни!

Снимка: Архиви

 

Собственикът на болница ПУЛС Ал. Щерев се ширив рехабилитационен център и къща-палат с басейн

Собственикът на болница ПУЛС и на “Винпром Горна Джумая” Александър Щерев иска от община Благоевград да изгради паркинк за нуждите на здравното заведение, кметът Илко Стоянов е внесъл докладна записка, но общински съветници съобщиха, че докладната записка е абсолютно непрогледна. „Няма яснота по нито един от въпросите, това е втори опит на доктора да получи общинска земя, но никой не казва на каква цена.“ – коментираха общински съветници от опозицията.

Като сме писали, докторът построи голяма къща още през 2011 -12 година и здравно заведение в квартал “Баларбаши” над Благоевград, който доби популярност като квартала на богатите “Ориндж каунти”. Къщата на фамилия Щереви е разположена над луксозните домове на строителния предприемач Николай Галчев и областния лидер на ГЕРБ и екс председател на ОбС Костадин Хаджигаев по пътя за благоевградското село Дъбрава.

На повече от 2 декара се е разгърнал строежът на Щереви. Постройката има вътрешни гаражи, басейн и раздвижена архитектура. Строител е фирма “Балканстрой” – Разлог. Според запознати тогава голямата къща на Щереви ще бъде рехабилитационен център, свързан с болница ПУЛС. Хора с различни заболявания, които имат нужда от рехабилитация, ще бъдат изпращани в центъра. Според лекари рехабилитацията ще бъде най-вече за хора, претърпели инсулт.

Потърсихме за коментар кметът на Благоевград Илко Стоянов за повече яснота по горещата тема за предстоящата сесия, но той не си вдигна телефона.

Ето предложението на Илко Стоянов за сесията до съветниците и общественоста, от което не става ясно нищо:

Предложение № 60-00-32/18.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

  • Изменение на плана за регулация (ИПР) за обединяване на УПИ XI-603.478, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград и паркинг с о.т.73г – о.т. 73д – о.т. 73е – о.т. 78 – о.т. 79 в нов УПИ XI, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, отреден за имот с нов идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за медицински дейности и паркинг“.
  • План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-603.532, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта Благоевград – ново свободно застрояване и запазване режима на сгради, съгласно разрешения за ползване № СТ-05-1294/10.09.2014 г., № СТ-12-224/24.03.2008 г. и № СТ-05-656/03.06.2010 г., издадени от ДНСК.

Устройствена зона „Оо“;

Кинт.- 2.5;

П застр.- максимум 60%;

П озел.- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

К. Ханджийски: Д-р Ал. Щерев налива свежи 500 000 лв. в касата на общината, купува земята под болницата си, разкрива около 20 паркоместа в Благоевград
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here