Пламен Алексиев дава хижа „Орлите“ на концесия за смешните 1505 лв. годишно, всички съветници единодушно гласуваха „За“

Пламен Алексиев

С невиждано до сега пълно единодушие общинските съветници в Радомир разрешиха на кмета Пламен Алексиев да открие процедура за определяне на концесионер на „Концесия за строителство на обект: хижа „Орлите“ – публична общинска собственост на община Радомир“ за жълти стотинк, сигнализираха будни жители на Радомир. От общия брой на съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– само един изчезна, ”за” бяха 16,“против”- няма, “въздържал се”-няма. Припомняме, че кметът и бившата зам- кметица Люпка Димитрова са подсъдим с обвинение за изпъсани средства по несъществуващ ремонт на пътя към хижата, в края на процеса в ПТП  почина съдията по делото, което се води в Специализираният съд.

Кметът Пламен Алексиев внесе докладна записка в Общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство, включваща основен ремонт на сградата, поддържането й в експлоатационна годност, предоставяне на хотелски услуги, храна за консумация, туристически информационни услуги.

Хижа „Орлите“ е публична общинска собственост. Намира се в местността „Червена ябълка“ в планината Голо бърдо, на около 5 км от Радомир, в подножието на връх Ветрушка. Сградата е двуетажна, с обща застроена площ 462 кв.м. Пътят до хижата е ремонтиран, а районът около нея е любимо място за отдих на радомирци. Поради разположението й на популярна туристическа пътека и липсата на сходни обекти в района, възстановяването на хижата ще доведе до увеличаване на броя на туристите в местността, смятат от общината.

Концесията е с 25-годишен срок с възможност за удължаване. Заложено концесионно възнаграждение в размер на 1505 лв. годишно. Предвид ограничения финансов ресурс на общината, се счита за целесъобразно привличането на частен инвеститор.

В продължение на десет години хижата е била под разпореждане на туристическо дружество „Орлите“. Според кмета на общината Пламен Алексиев през този период обектът е бил разграбен и съсипан, а туристическото дружество се е отказало от по-нататъшно му стопанисване. Преди осем години бе направен опит за отдаване на хижата на концесия. Поради липса на кандидати обаче процедурата бе спряна.

Шок! Кметът на Радомир оформил улица към автосервиза на А. Вучев с част от отклонените 39 853 лв. за ремонти на пътища
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here