С 360 000 лв. в Перник опипват почвата за смяна на печките на твърдо гориво на перничани

Екип, който да извърши проучване в Перник във връзка с проект за подмяна на отоплителните уредите на твърдо гориво, търси общината. 360 000 лв. с ДДС е максималният бюджет, за да се проучат нагласите на хората, да се начертае стратегия и изготви проектно предложение, което общината да входира. То ще е „За по-чист въздух  в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по приоритет ос 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“

До 23 февруари ще се събират оферти за квалифициран екип, който да изпълни подготвителните дейности, като целта е да се изготви план за изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на въздуха. Въпросният екип трябва да проучи нагласите на перничани относно основите замърсители на въздуха, да направи анализ как се отопляват хората по отделните квартали и населени места и степента на замърсяване.  На база тези данни да се разработи механизъм, отчитащ приходите от предаване на заменените отоплителни устройства, разработване на план за изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на замърсяването. Изготвяне на средни и пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми за отопление и на финала да направят проектно предложение с цел подаването му за финансиране по процедурата.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here