Николай Шушков и Илко Стоянов влязоха в съдебна зала в битка за общински дълг от 17,3 млн. лв. за облагородяване на крайградската паркова зона Бачиново

Николай Шушков /вдясно/, Нинова подари победата на Илко Стоянов

Административен съд – Благоевград даде ход на делото срещу решението на ОбС – Благоевград за поемане на дългосрочен общински дълг от 17,3 млн. лв. за облагородяване на крайградската паркова зона Бачиново. Казусът се гледа от тричленен съдебен състав с председател Стоянка Пишиева-Сахатчиева и членове Димитър Узунов и Георги Иванов. Решението, което беше взето на сесия на ОбС – Благоевград на 16 септември, се оспорва от областния управител и група граждани.

На вчерашното първо заседание се явиха юристът в областна администрация Венчо Олев и благоевградчаните Адриана Топурска, Александрина Пандурска и Георги Бузов. Другите двама жалбоподатели Радостин Юруков и Ивайло Акшаров не дойдоха в съда. В съдебна зала се яви Методи Байкушев, който също беше сред жалбоподателите, но заради неплатена в срок държавна такса отпадна като страна в делото. Сега той ще представлява гражданите жалбоподатели като адвокат.

По казуса с общинския дълг през октомври 2022 г. бяха подадени две жалби – от областния управител Николай Шушков и от група граждани. Тъй като двете дела са с идентичен предмет – контрол за законосъобразността на един и същ акт, за процесуална икономия бяха съединени в едно производство.

На първото заседание вчера липсваше представител на ОбС – Благоевград, но пък присъстваше прокурор Костадин Прешелков от Окръжна прокуратура, който встъпи като участник в производството поради наличие на важен обществен интерес. След като беше даден ход на делото, юристът на областната управа заяви, че няма да прави нови доказателствени искания.

Адвокат Методи Байкушев поиска да бъде открита процедура по оспорване истинността на съдържанието на предложението на групата общински съветници, въз основа на което е взето решението за дълга, тъй като твърди, че е допълнено. В тази връзка бе поискано да бъдат разпитани общинските съветници Исмет Узунов и Милена Бунцева, за да се изяснят неотложните причини за внасянето на предложението за дълга на извънредна сесия. Байкушев поиска да бъдат допуснати и две експертизи. Едната да бъде съдебно-счетоводна, при която вещо лице да определи съотношението между дълга, приходите на общината и изравнената субсидия. Тяхното твърдение е, че дългът ги надвишава с 15%. Второто искане е за съдебно-техническа експертиза, в която компютърен специалист да установи кога са публикувани на сайта на общината документи за общественото обсъждане на предложението за поемане на дълга, къде са публикувани становищата на гражданите, тъй като тяхното твърдение е, че са правени промени.

Във връзка с искането за оспорване истинността на предложението на групата общински съветници съдия Пишиева посочи, че поради липса на представител на ОбС – Благоевград трябва да им се даде възможност да заявят дали ще се ползват от този документ. Искането за събиране на гласни доказателства чрез разпит на общински съветници не беше допуснато, тъй като доказателствената тежест е ангажимент на ОбС – Благоевград. Съдия Пишиева посочи, че тъй като и към момента все още не са представени доказателства, че внесеното предложение за гласуване е след провеждане на обществено обсъждане, както и че са публикувани становища на граждани, следва да се дадат указания на ОбС – Благоевград. Съдът поиска доказателства дали предложението на кмета е минало през постоянните комисии, какви неотложни въпроси са наложили включването му като извънредна точка, налични ли са били нови обстоятелства, провеждано ли е обществено обсъждане за поемане на дълга и дали са публикувани  становищата на страницата на общината. По отношение на експертизите съдът ще се произнесе в закрито заседание. Делото бе отложено за 17 февруари.

Припомняме, че решението за поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 17 348 339 лв. с цел реализация на проект Scapto Therme AquaPark Bachinovo бе прието с 24 гласа „за“ и 12 „против“ на общинската сесия на 16 септември 2022 г. Решението е за сключване на договор за финансиране на допустим проект с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ в ролята му на Фонд за градско развитие – Юг, действащ чрез „Обединена българска банка“ и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД. Проектът е допустим за финансиране чрез комбинирана подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Общински съвет – Благоевград възложи и делегирани права на кмета на община Благоевград да извърши всички необходими и фактически действия по изпълнение на решението. Това бе решено само 4 месеца след заседанието на 27 май, когато същото предложение не мина, тъй като „за” бяха 18 общински съветници, 16 „против“ и 4 „въздържали се“.

Председателя на ОбС – Благоевград Радослав Тасков отговори каква е причината за неявяването на техен упълномощен представител в съдебното заседание. „Юристът на ОбС – Благоевград Теодор Тошев е 5 дни в отпуск заради раждането на детето му. От страна на ОбС – Благоевград са представени всички изискани доказателства. След като получим указанията на съда, ще отговорим писмено и на тях“, заяви шефът на ОбС – Благоевград.

24 -ма съветници, начело с Тасковите, Тодоровите и ДПС от Благоевград гласува „ЗА“ 17 млн. лв. заем за парк „Бачиново“ по предложение на Исмет Узунов, кметът: Ще направя и индустриална зона!
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here