Зам.- кметът Иван Гюров: За първи път от 10 г. насам Община Разлог приключи годината с такъв размер- 8 678 422 лева собствени средства

Иван Гюров
Относно учредяване правото на строеж върху терен от 736 дка., земя за изграждане на фотоволтаична парк в и местност “Ибидимици“ – село Баня и местност „Садих“- село Долно Драглище, общината ще получи около 1,2 млн. лева в рамките на 24 месеца, като приходи ще бъдат получавани всяка една година, уточни Гюров
Във връзка със спекулациите през последните няколко дни, предоставяни от общинските съветници в Разлог, относно учредяване правото на строеж върху терен от 736 дка., земя за изграждане на фотоволтаична парк в и местност “Ибидимици“ – село Баня и местност „Садих“- село Долно Драглище, както и спекулациите за лошо управление на финансовите средства, Община Разлог представя своето финансово състояние и реалните инвестиционни намерения за терена. На въпросите отговори зам.- кмета по икономическите и правни въпроси Иван Гюров.
Към днешна дата наличните средства по банковите сметки на Община Разлог са в размер на 8 678 422 лева. Благодарение на по- добрата работа на цялата администрация, по отношение на събираемостта на дължимите данъци и такси, през последната година приходите са увеличени с 1,5 млн. лева. Близо 900 000 лв. са събрани от стари задължения, просрочени от почти 10 години. Финансовото състояние на общината не е било такова през последните 10 години. Собствените приходи на Общината за първи път надхвърлиха 6 млн. лева.
Г-н Гюров как ще коментиране изказванията на общински съветници и пораждащото се притеснения в гражданите на община Разлог, относно учредяването правото на строеж върху Общински земи?
– Всеизвестно е, че 2023 година е предизборна и всеки цели извличането на политически дивиденти. В тази връзка искам да уточним, какво е финансовото състояние на Община Разлог и искам да покажем с ясни факти, че ние работим единствено в интерес на всички нас- жителите на общината. За първи път от 10 години насам Община Разлог приключи годината с такъв размер собствени средства, нареждайки се до най- финансово стабилните общини в България. Това е един от показателите, че ние работим само и единствено в полза на общината, като същевременно е видно, че през предходната година не сме спрели да облагородяваме и да подобряваме градската среда, изпълнихме значително повече проекти, помогнали сме на изключително повече хора и благодарение на доброто управление, и контрола върху всички изразходвани средства, доказахме, че с по-малко финансови средства, могат да се постигнат по- добри резултати.
Апелирам към въпросните съветници – г-н Марков, г-н Хаджиев и г-н Зайков да правят нещо добро за община Разлог, а не да саботират всяко предложение, касаещо развитието ѝ. Сега са против учредяване правото на строеж на един доказан инвеститор. През изминалата година бяха против обявяването на публичен конкурс за продажбата на 180 дка, част от настоящия терен, отново с неясни мотиви и спекулации. Нека покажат реално какво направиха за 4 години участие в Общински съвет, да си направят изводи с какво допринасят за бъдещето на община Разлог и тогава да пропагандират неизяснените си твърдения!
Каква е реалната сума, която Община Разлог ще получи от учреденото право на строеж?
По отношение на учреденото право на строеж на фотоволтаичната инсталация и цените, на които ще се предостави ОБЩИНСКАТА земя, се спекулира със сумата в размер на 517 хил. лева и се пропагандира навсякъде, като единствената полза.
Община Разлог ще получи около 1,2 млн. лева в рамките на 24 месеца , като приходи ще бъдат получавани всяка една година и през останалия срок на учреденото право на строеж. След изтичане срока на концесията, всичко изградено върху общинските терени, остава общинска собственост.
Съотносими сделки с нашето предложение има в общините Мъглиж и Две могили. Там са реално осъществени инвестиционни намерения, като цената на учреденото право на строеж е около 44 ст./кв.м. Ние получаваме директно плащане в размер на 0.82 лева, като към тях добавим допълнителните такси към Общината за реализация на инвестицията, ще получим до 1.50 лв. за целия период на учреденото право на строеж. Имайки предвид, че сумата не включва годишните данъците и такси, които ще се получават през целия период.
С какъв статут са въпросните 736 дка, които са предложени за изграждането на фотоволтаична система?
50 % от земята са ниви, около 30% са друга земеделска територия (ниска категория земя, която не може да бъде категоризирана) и 20% – пасища. След експерта оценка, бе установено, че съответните имоти не са плодородни и са с ниска категория, за трайно ползване земеделска земя.
Към момента, Община Разлог има сключен договор за аренда за част от предлаганата земя (около 400 дка), като единственото плащане към Общината за ползване на земята е в размер на 4 хил. лева/ годишно. Ако продължим да развиваме територията и от 736 дка получаваме всяка година тази сума, за 35 години Община Разлог ще получи 140 хил. лева- несъизмерима сума с учредяване право на строеж върху същата територия.
По отношение цената на земята се коментира сделка в Сливен, която е спряна от Областния управител. Земята не е земеделска и не е ниска категория, а е урбанизирана, в близост до подстанция и в границите на населено място. И все пак е спряна от управляващ орган.
Въпросната площ за изграждане на фотоволтаичен парк, обхваща ли частни земи?
Поредната спекулация е, че покрай учредяването на правото на строеж, ще бъдат иззети частни имоти. Площта е изцяло общинска и собствениците в землищата на селата Баня и Долно Драглище, трябва да са спокойни, че няма да бъдат засегнати. Ако инвестицията се развие, те ще имат възможността за оферта за закупуване на земите от заинтересовани страни. При нужда от помощ, Община Разлог е в готовност да защити интересите на частните собствениците, защото ние, в Община Разлог, познаваме законите и Конституцията на Р. България и знаем, че частната собственост е неприкосновена.
Защо Община Разлог не изгради собствен фотоволтаичен парк?
В момента Община Разлог има одобрена документация за изграждане на 2 МW собствена фотоволтаична централа. Тя ще бъде изградена на територията на Регионалното депо, където процедурата е в пъти по-лесна, като към момента сме получили становища от ЕСО писма и „Електрохолд“ за условията за присъединяване на централата към електропреносната мрежа. На база тези искания, възложихме и работното проектиране.
Какво според вас поражда притеснения в жителите на община Разлог ?
Притесненията в гражданите са породени от световните нови тенденции в технологиите за опазване на околната среда, екологичен добив на ел. енергия и колко скъпа ще бъде тази енергия. Дали ще могат да си позволят да плащат цените на тази услуга?!
Новите неща плашат обществото, което не се е докоснало до тях и няма достатъчно информация. Ние се стремим и ще продължаваме занапред да работим по този начин- за привличане на все повече инвеститори на територията на общината, да изпреварваме останалите конкурентни общини в България.
За да се привлече един инвеститор, първо трябва докажем, че общинска администрация е най- подходящия партньор, гарантиращ сигурност, стабилност и предвидимост, предоставяйки подходящи условия за дадена инвестиция. Именно това правим ние! Мислим дългосрочно за развитието на общината поне 10 години напред.
На предстоящото редовно заседание на 26 януари (четвъртък) на Общински съвет Разлог, местният парламент и заинтересованите граждани ще могат зададат конкретни въпроси към представител на инвестироа- „ИНВЕСТО ПАРТНЪРС“.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here