ВСС отхвърли възражение на Мария Янчева-Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Костинброд срещу недопускането ѝ до участие в конкурсна процедура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уважи молба на Мария Янчева-Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Костинброд, за възстановяване на срока за подаване на възражение срещу недопускането ѝ до участие в обявения, с решение на ПК на ВСС по протокол № 40/09.11.2022 г. (обн. ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.), конкурс за преместване и заемане на 12 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури, поради наличие на обективни обстоятелства за пропускането му.

На основание чл. 182, ал. 5 от ЗСВ, колегията отхвърли възражението на Мария Янчева-Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Костинброд, срещу недопускането ѝ до участие в посочения конкурс.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here