ВСС образува дисциплинарно производство срещу Румяна Иванова- прокурор в РП- Благоевград

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав с членове Калина Чапкънова, Георги Кузманов и Йордан Стоев, който е председател и докладчик.

Решението е във връзка с направено предложение от административния ръководител на Районна прокуратура – Благоевград за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на прокурор Иванова.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here