Конкурс за рисунака- “Делата на Васил Левски в Разлог”

Община Разлог и Исторически музей- Разлог обявяват конкурс за рисунка на
тема “Делата на Васил Левски в Разлог”.

В конкурса, посветен на 150 години от гибелта на Апостола, участие могат да вземат всички деца и младежи от България, на възраст от 7 до 18 години. Творците могат да изпратят неограничен брой рисунки, като използват техника по желание и представят на хартия с формат „А4” подвига на Васил Левски в тогаваща Мехомия (дн. Разлог).

След оценка на компетентно жури, най- красивите творения ще бъдат част от изложба, посветена на 150 години от Обесването на Васил Левски, а авторите на произведенията на изкуството ще бъдат отличени с награди и грамоти.

Основната цел на конкурса е насърчаване творческата и индивидуална изява на децата, както и предизвикване на интерес у подрастващите към делата на Васил Левски.
Рисунките следва да бъдат предадени в срок до 10. 02 2023 г. в сградата на Исторически музей – Разлог на адрес: гр. Разлог, пр. „15 септември 1903 г.“ № 14.

Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация:
– трите имена на участника;
– възраст;
– клас и училище или читалище;
– телефон за връзка с родител или учител.
Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс ,,Делата на Васил Левски в Разлог“ ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here