Христо Терзийски: Днес гласувах за създаването на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и свързаните с нея компании

Христо Терзийски

Христо Терзийски, депутат от ГЕРБ – СДС: Днес гласувах за създаването на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и свързаните с нея компании, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии в България.

Зад това дълго заглавие стоят няколко много важни за обществото теми, по които не само Комисията, но и Парламентът трябва да вземат отношение:

– Достатъчно надеждна ли е нормативната рамка и институционалния контрол при финансирането на политическите партии в България?

Размерът на държавната субсидия е въпрос на политически и обществен дебат, но отвъд нея се оказва, че фондонабирането от дарители крие сериозни рискове за финансирането на партиите със средства с престъпен произход. Не е трудно да се направи предположение, че ако една партия се финансира по този начин, много вероятно е тя да се окаже в зависимост от своите донори и по този начин да работи в техен интерес, а не в интерес на българските граждани.

– Имат ли партиите в България достатъчно надежден етичен модел за проверка на произхода на даренията?

Дори когато формално са спазени законовите изисквания, получаването на поредица от несъизмеримо големи дарения от група лица би трябвало да провокира в ръководството на една партия въпроси, относно произхода на средствата. Трудно можем да си представим, че десетки служители в една компания импулсивно решават да дарят идентични суми в размер повече от 10 пъти над средната заплата за страната. Защото е лесно да се хвалиш по медиите какъв борец срещу корупцията си, но подобни практики да не те притесняват, когато парите са насочени към теб.

– Притежават ли българските служби достатъчен капацитет, за да могат да идентифицират подобни заплахи за националната сигурност на достатъчно ранен етап, за да могат ефективно да им противодействат?

Казусът Nexo тепърва ще бъде разследван във всичките му аспекти. Но той трябва да е „сигнална лампа“ за българските служби, че съвременните заплахи за националната сигурност са много по-сложни и асиметрични. Те изискват не само перфектна координация с партньорските служби по линия на ЕС, Интерпол и пр., но и изграждането на достатъчно надежден собствен капацитет.

Вижда се, че този тип престъпност е високотехнологична и много добре организирана. Че престъпната дейност често се прикрива от легални или квазилегални действия.

Това е много сериозно предизвикателство към колегите, които работят за нейното противодействие. И затова тези служители трябва да бъдат добре квалифицирани, подготвени и мотивирани. Нещо, което трудно може да се очаква при чистките и хаоса, създадени през последните две години в системата за сигурност.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here