Елза Величкова и съветниците на Бобов дол дават 1 000 лв. за лечение на Величка Величкова

ОбС ще гледа отчета на сесия идната седмица. На снимката са зам.- председателят на ОбС Константин Динев, председателят Елеонора Христова и кметът Елза Величкова.

В Общински съвет – Бобов дол е постъпило заявление от Величка Величкова за предоставяне на еднократна парична помощ за лечение, съобщи председателят на съвате Елеонора Христова. Изготвен е доклад от Анелия Сърбинска – Главен специалист „ЕИВ“ при отдел „СПОКЗ“. Представена е епикриза от Специализирана болница за активно лечение по онкологии/СБАЛО/ „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград. Представено  е удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Бобов дол, че лицето е получавало социални помощи по ЗХУ – чл.70 – 28.91 лева през предходните 6 месеца. Кметът на Бобов дол Елза Величкова предлага Общински съвет – Бобов дол да  отпуска еднократна парична помощ  на Величка Василева Величкова, в размер на 1000.00 лв. за лечение.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here