Библията отблизо: Имаш ли нужда да прекъснеш лош навик и да живееш в победа над плътта?

Вътрешен – външен
Но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен.
I Коринтяни 9:27
Като християнин ти трябва да се научиш да позволяваш на вътрешния човек да управлява твоя външен човек. Тялото не е новородено. То ще продължи да желае да върши нередните нещата, които винаги е правило – гняв, ярост…и др.. Така беше и при Павел! Този велик апостол нямаше да уморява тялото си, ако то не искаше да върши грешни неща. Така че не се изненадвай, ако тялото ти се стреми към греха.
В този свят ние трябва да воюваме срещу плътта. Дяволът действа чрез нея. Понеже преживяваме изпитания и изкушения в плътта, дяволът казва на християните: „Ти изобщо не си спасен! В противен случай нямаше да искаш да правиш това!“. Сатана иска да те убеди, че „ти“ си този, който иска да съгрешава. В действителност твоят вътрешен, истински „аз“ – новият човек – не иска да върши нищо лошо.
Имаш ли нужда да прекъснеш лош навик и да живееш в победа над плътта? Действай подобно на Павел. Говори като Павел. А той каза: „Аз не разрешавам на тялото ми да ме владее“. Кой е този „аз“? „Аз“ е вътрешният човек. Павел нарича тялото си „го“ и нарича себе си, вътрешния човек, „аз“. Той казва: „Уморявам тялото си и го поробвам…“. Кой го прави да се подчинява? Вътрешният човек!
ИЗПОВЕД: Аз подчинявам тялото си. Не позволявам на тялото ми да владее над мен. То е подчинено на вътрешния ми човек.
Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин
Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички (Ефесяни 1:16-23).Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here