Библията отблизо: К. Хегин: Медиците казваха, че ще умра, родих се с деформирано сърце!

Вярата следва светлината
Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите.
Псалм 119:130
Като тийнейджър аз бях болен на легло. Медиците казваха, че ще умра.
/Кевин Хегин е служил на Бога почти 70 години след като Бог го изцелил от деформирано сърце и неизлечима болест на кръвта, когато Кевин е бил на 17 години, той живее до 81 години, отишал на небето през 2023 година, но книгите му продължават да изцеляват и благославят милиони хора в над 150 държави по света./  През целия ми живот бях слушал да се проповядва за новорождението. Знаех каква е Божията воля относно спасението. И когато по време на боледуването ми дойдох при Господа, аз не се съмнявах, че ще ме чуе. Не ми липсваше разбиране и затова нямах съмнения или неверие относно спасението. Когато приех спасението, аз знаех, че бях спасен.
Но все още бях болен на легло! В действителност ми липсваше познание на Божието Слово относно Божественото изцеление, молитвата и вярата. За тях бях чувал проповедниците да казват винаги: „Просто предай това на Господа. Той знае най-добре“. (Да, но в Словото Си Бог беше снабдил за нас най-доброто!)
След като дълго изучавах Библията, аз видях точните стъпки, които трябваше да направя в молитва, а също и как да освободя вярата си. Ако знаех тези неща преди, аз щях да бъда изцелен месеци по-рано. Бог нямаше определено време за моето изцеление. Той е същият всеки ден! Не Бог и Неговата готовност да откликне бяха пречка за изцелението ми. Проблемът беше в мен! Когато открих какво Божието Слово казва относно изцелението и постъпих съобразно с това, аз оздравях! С идването на светлината идва и вярата.
ИЗПОВЕД: Аз ще открия какво казва Божието Слово и ще действам съобразно с това. Ще имам необходимите резултати. Ще се стремя Божието Слово да бъде възприето от духа ми. Светлина ще дойде и вярата ще я последва.
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here