„Мегаинвест-холд“ на Цветан Цветанов поддържа магистрала „Струма“, „Грома Холд“ почиства от сняг Благоевград, „Нивел Строй“ – София

река Джубрена
Цветан Цветанов

„Мегаинвест-холд“ на бизнесменът Цветан Цветанов поддържа магистрала „Струма“

За почистването на магистрала „Струма“ „Мегаинвест-холд“ на бизнесменът Цветан Славейков Цветанов е избрана с преднина пред „Автомагистрали“. Освен „Мегаинвест“, Цветан Славейков Цветанов притежава и регистрираната в Пловдив „Пътно поддържане“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км от автомагистрала „Струма“ през месец февруари. Това е участъкът от км 0 – при връзката със Софийския околовръстен път, до тунел „Блатино“ /при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е 41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.

Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на автомагистралния участък и др.

Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.

Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта. Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“.

Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28 февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999 лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура.

Спешните поръчки за зимно почистване бяха обявени в края на август със спешен кратък срок за кандидатстване (до 1 септември) предвид наближаващата зима. Едно от изискванията обаче беше кандидатите да са изпълнявали зимно поддържане през последните 3 години на 150 км зимно поддържане на автомагистрали и/или на пътища, както и за последните 5 години да са правили текущ ремонт или поддръжка на същите по размери обекти. Това до голяма степен стесни кръга на кандидатите само до тези, които и преди са печелили поръчките на АПИ.

По повечето позиции вече са обявени ценовите оферти на кандидатите, но не са сключени договори. В Североизточния район две от общо четирите позиции – за Варна и Добрич, е спечелил консорциум между „Пътища и мостове“ и „Пътно строителство“. Първата фирма е собственост на „Пътища и пътни съоръжения“, чийто представител е Росен Колелиев. Тя е участвала и в консорциума, поддържал пътищата на Добрич през последните години, който е свързан с Валентин Зеленченко. Зеленченко е и действителен собственик на втората фирма – „Пътно строителство“.

Област Търговище пък отива при „Пътинженерингстрой-Т“, която е собственост на „ИГ холдинг“ на Григор Иванов. Консорциум с нейно участие държи и предишния договор за тази област. Същата фирма – „Инфра експерт“ на Велико Желев, ще продължи да поддържа през зимата пътищата на Шумен в консорциум с „Пътстрой ВДХ“, която е собственост на „Хидрострой“, а в борда отново е Желев.

Христо Савев, собственик на „Грома Холд“

За две от четирите позиции в Югозападния район (за София и Перник) все още не са обявени резултати от класирането, а третата, за Кюстендил, е прекратена. Избран изпълнител има само за четвъртата и последна позиция – за Благоевград. Това, както и преди, е „Грома холд“ на Христо Савев, която е в консорциум с „Водно строителство Благоевград“ и БКС.

Свързваната с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка „Пътстройинженеринг“ в обединение с „ПСП строй“ на Петър Пешев и Станислава Стоянова печели Кърджали в поръчката за Южен Централен район, като предишният договор е бил само с „Пътстройинженеринг“. Пловдив отново отива при „Европейски пътища“ на Христо Савев, която преди е печелила и Пазарджик, но засега все още няма класиране за позицията. „Инфра ескперт“ на Велико Желев печели Хасково, който и преди се е обслужвал от негова фирма – АБ. „Инфра експерт“ има изтичащ договор и за София, за която още не са излезли резултатите от класирането. Класирането за Смолян също не е обявено.

Три от четирите позиции в пакета за Северен Централен район са спечелени от фирми на Григор Иванов. „Пътни строежи – Велико Търново“ на Иванов (с 66% дял) и Велико Желев взима Велико Търново и Габрово, а за Русе отново се е класирала „Пътинженеринг“ на Иванов. Друга фирма на Иванов – „Пътперфект-Т“, отново печели Силистра. Единствено за Разград процедурата е прекратена, като преди областта е обслужвана от „Пътперфект-Т“.

В класирането за Югоизточния район обаче има неочаквани имена. За поддръжката в Бургас например на първо място е „нов играч“ – „БГ нова“, чийто действителен собственик е Веселин Господинов. Тя е единствената, подала оферта за тази област, и по всяка вероятност ще получи договора.

„Пътно поддържане – Сливен“, „Берко-90 – Берковски и сие СД“ от орбитата на „Биндер“ на Веселин Георгиев (известен като Батко) ще продължат да поддържат Сливен. Фирмата обаче обжалва в Комисията за защита на конкуренцията класирането. Вероятно става дума за област Ямбол, за която имаше договор и преди, но този път там е спечелила „Трейс груп холд“. Последната е избрана и за другата позиция – за Стара Загора, която обслужва и сега, като там не са подадени други оферти.

Известно разместване има и в Северозападния район. Фирмата „Стефстрой 2010“ е спечелила Монтана, която досега се държеше от обединение, свързано с ПСТ. От 2020 г. собственик на „Стефстрой“ е Зинаида Герасимова, която е получила дела от Ангел Стефанов. „Стефстрой“ обаче обжалва поръчката в КЗК, което е странно, тъй като това е единствената позиция, за която кандидатства.

При останалите позиции няма изненади – „ПСТ груп“ и „ПСТ Видин“ от орбитата на ПИБ ще продължат да обслужват Видин и Враца, а фирмите, свързани с Григор Иванов – „Виастрой“ и „Новако строй“ – респективно Ловеч и Плевен.

Със сигурност включването на нови кандидати е добра новина, но резултатите ще са по-ясни след решенията на КЗК. За зимната поддръжка на магистралите има класирането за четири от обявените пет позиции. Държавната „Автомагистрали“, е единствена, поискала частта на „Хемус“ (на територията на София и Ловеч), както и за „Тракия“ и се е класирала за двете позиции. Дружеството се конкурира с две компании от кръга компании на Велико Желев и за автомагистрала „Марица“, но за там все още няма обявени резултати от класирането. За „Хемус“ между Варна и Шумен са избрани „Пътища и мостове“ и „Пътно строителство“, които са се класирали за зимната поддръжка в областта по другата поръчка.

Докато договорите за тази зима по всичко личи, че ще бъдат подписани в идните седмици, новообявените обществени поръчки за нови рамкови споразумения за пътна поддръжка след това продължават да буксуват. Всъщност се получава един порочен кръг – фирмите със старите договори за пътна поддръжка, които бяха прекратени от парламента и изтичат на 30 септември, сега обжалват новите търгове, заради което няма как да се изберат изпълнители, които да поемат дейностите от 1 октомври. И държавата може да се окаже принудена да удължи старите контракти.

„Търсим законов вариант относно действащите договори за текущ ремонт и поддържане, които изтичат на 30 септември, не можем да вървим срещу решението на Народното събрание“, заяви в ефира на „Нова нюз“ председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Иво Иванов.

Първи опит за нови обществени поръчки за пътна поддръжка за период от 3 години беше направен в началото на април, когато АПИ обяви поръчките за 2.4 млрд. лв. Това се случи при управлението на Гроздан Караджов като министър на регионалното развитие и Тодор Василев като шеф на АПИ. Поръчките обаче бяха обжалвани в КЗК, която на свой ред ги отмени заради неизрядна документация.

Новите обществени поръчки за ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа бяха публикувани почти без никой да разбере в началото на август пак от същото ръководство на агенцията, което беше сменено от служебния министър Иван Шишков само няколко дни по-късно.

Съдържанието на документацията обаче е без промяна. Те обхващат 8-те областни центъра и четирите магистрали („Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“). В сравнение с поръчките за периода 2019-2023 г. обаче стойността на сегашните е средно с 300% по-висока. За поддръжка и ремонт за предходния период АПИ бе отделила общо 475.9 млн. лв. за 4 години, докато сега сумата е с два милиарда повече, при това за по-кратък срок – три години (виж таблицата). Основното обяснение за това е, че сега всички потенциални дейности са включени в бюджета, докато преди се залагаха ниски стойности, които след това се раздуваха с извънредни проекти и плащания по постановления на Министерския съвет.

Въпреки надеждите, които министър Шишков изрази за добре подготвени изисквания, търговете отново се обжалват в КЗК и по всички вече има образувани производства. Но преди дни станаха ясни и кандидатите.

Групата около Григор Иванов и „Пътинженерингстрой-Т“ например е заявила интерес да продължи да поддържа старите си райони. „Пътни строежи – Велико Търново“ е подала оферти за Габрово и за Велико Търново, където конкуренти са й новата за този бранш „Кота-2001“ на Георги Димов и Александър Асенов и „Нелсен – чистота“ на „Титан интернешънъл холдинг“ и Иво Иванов. Самата „Пътинженерингстрой-Т“ пък отново иска да си вземе Разград, а „Пътперфект-Т“, която и сега поддържа Силистра, е единствен кандидат по новата поръчка за областта.

Няма изненади още за Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Смолян, където кандидати са основно сегашните изпълнители – „Иса“, „Грома холд“ и „Европейски пътища“. „Грома холд“ е основен кандидат и за област Благоевград.

Фирмите около Велико Желев и „Хидрострой“ („Инфра експерт“, „Битумина“, АБ и ВДХ) очаквано играят за Бургас и областите в Североизточна България – Варна, Добрич, Шумен и Търговище. За последните две обаче оферти има и от „Автомагистрали Черно море“, които са кандидати в консорциум още за Варна, Русе и Разград заедно с новата „Винс Ин Хок“. Последното дружеството е притежание на Ярослав Христов и участва още за областите Варна и Разград.

Велко Руйков

„Инфра експерт“ в консорциум с „Обонато билд“ и „Нелсен – чистота“ искат да продължат да работят в София, както и досега, но тук оферти са подали още два кандидата – „Нивел строй“ на Велико Руйков и консорциум с водещ „Геострой“ от групата на Цолов Вутов.

Изненадващо, след като изобщо не участваха в пътните ремонти и поддръжка предишния път, „Трейс груп холд“, които сега пренаредиха жълтите павета в София, са подали оферта за участие в консорциум с „Инфра експерт“, „ПСТ Бургас“, и „Пътстрой ВДХ“ за Бургас. Освен това „Трейс“ са подали документи още за Монтана, Плевен, Стара Загора и Ямбол. „ПСТ груп“ пък са се съсредоточили върху Видин и Враца.

Как ще се класират кандидатите обаче няма да разберем скоро, тъй като всички поръчки се обжалват. По искане на „Пътинженеринг“ е спряна процедурата за Северен Централен район, а тази за Южен Централен и за Югоизточен се обжалва от „Евро строй кънстръкшън“. Същата е ситуацията и с поръчката за Югозападен район, където недоволни от заданието на АПИ са „Регионални пътни мрежи“, „Нивел“ и „Бул строй груп ИГ“. Последната атакува и поръчката за Югоизточен район, където жалба има и от „Пътно поддържане Сливен“.

„ПСТ груп“ пък, които са изпълнител по договор за Бургас, са подали жалба срещу поръчката за Северозападен район. „Пътинженерингстрой-Т, който извършва сега поддръжката в Силистра и Търговище, е подал жалба за Североизточен район.

Без движение са и поръчките за поддържане и ремонт на четирите автомагистрали. По тях има образувани две производства в КЗК, които са по жалби на „Нивел строй“ и „Бул строй груп“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here